DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

15 października Nauczyciele i Pracownicy administracji szkół Powiatu Polickiego obchodzili Dzień Edukacji Narodowej.  Podczas spotkania wyróżniono i podziękowano dyrektorom, nauczycielom oraz przedstawicielom administracji i obsługi.

Wyróżniono Annę Elszkowska – otrzymała Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (29 lat w zawodzie)

Wyróżnienia dla nauczycieli, którym Minister Edukacji Narodowej nadał Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymały:

Małgorzata Myszak – Psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach
Wioleta Pacewicz-Chabroń – Pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach
Anna Pasierb – Logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach

Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej nagrodę Starosty Polickiego otrzymały:
Małgorzata Myszak – Psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach
Tamara Wacholc – Pedagog-terapeuta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach