Spotkania „Sieci współpracy i samokształcenia” logopedów powiatu polickiego w roku szkolnym 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 zespół logopedów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach kontynuował organizację spotkań logopedów powiatu polickiego w ramach „Sieci współpracy i samokształcenia”.

Zaproszenie z terminarzem spotkań wysłano do wszystkich szkół, przedszkoli i placówek powiatu polickiego. Celem spotkań było poszerzanie wiedzy dotyczącej pracy z dzieckiem, rozwijanie warsztatu pracy terapeutycznej, współdziałanie na rzecz dzieci.

Pierwsze spotkanie odbyło się 20.11.2018 r. i uczestniczyło w nim 9 osób. Zebranych powitała dyrektor PPP w Policach – p. Monika Piątkowska. Na spotkaniu  przeprowadzono ankiety mające na celu rozpoznanie potrzeb edukacyjnych logopedów i ich oczekiwań w bieżącym roku szkolnym. Omówiono specyfikę pracy logopedów w poszczególnych placówkach oświatowych, istniejące problemy, ich charakter, współpracę z rodzicami i specjalistami z innych dziedzin, wspomagających diagnozę i terapię logopedyczną. Podczas spotkania przedstawiona została prezentacja multimedialna pt. „Międzyzębowość”, po której wywiązała się dyskusja na temat diagnozy i sposobów terapii międzyzębowości, gdyż występuje ona coraz częściej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uczestnicy spotkania mieli okazję wymienić się swoją wiedzą i doświadczeniami w terapii międzyzębowości z dotychczasowej praktyki logopedycznej.

Drugie spotkanie odbyło się w dniu 11.12.2018 r. i poświęcone było „Studium przypadku indywidualnego”. Uczestnicy omawiali na nim trudniejsze przypadki logopedyczne z jakimi borykają się w swojej pracy. Skoncentrowano się m.in. na terapii dziecka z ukrytym rozszczepem podniebienia, które zostało zdiagnozowane w poradni w Policach. Dziecko miało dodatkowo współwystepujące inne zaburzenia, które były sprzężone i terapia wymagała bardzo indywidualnego, specjalistycznego podejścia ze strony logopedy, rzetelnej i wnikliwej diagnozy logopedycznej oraz terapii prowadzonej w ścisłej współpracy z rodzicami dziecka.

Trzecie spotkanie odbyło się 8.01.2019 r. i jego tematem przewodnim było „Seplenienie boczne – diagnoza i terapia”. Seplenienie boczne bardzo często występuje w dzieci w wieku przedszkolnym, toteż skonfrontowanie metod terapii oraz głównych zasad w jego diagnozie, pozwoliło uczestnikom spotkania na poszerzenie swojej wiedzy, wymianę doświadczeń, omówienie różnych sposobów terapii logopedycznej. Bardzo istotną rolę w terapii seplenienia bocznego odgrywają wstępne ćwiczenia języka, mające na celu rozluźnienie i poszerzenie całej jego masy, skoncentrowano się więc na  etapowości, charakteryzując ćwiczenia i ich tok metodyczny, stanowiący o sukcesie terapii. Elementem występującym często w terapii seplenienia bocznego jest również masaż logopedyczny, ćwiczenia wzmacniające mięsień okrężny ust oraz prawidłowe utrwalenie wywołanych głosek, które przy należytej współpracy z rodzicami wypracowuje się w końcowym etapie terapii. Zwrócono uwagę na cierpliwość, systematyczność i rzetelność w wykonywaniu ćwiczeń domowych, pod kierunkiem rodziców oraz wplatanie elementów terapii logopedycznej w rutynowe codzienne czynności.

12.02.2019 r. odbyło się czwarte spotkanie, które skoncentrowało uczestników na metodach relaksacyjnych w terapii logopedycznej, możliwości ich wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą. Uczestnicy poznali główne założenia i uwarunkowania dobrej relaksacji oraz techniki rozluźniające mięśnie okołożuchwowe, mięśnie gardła i krtani oraz karku, ramion i klatki piersiowej.

Piąte spotkanie odbyło się 29.03.2019 r. w Szczecinie, w placówce medycznej skupiającej specjalistów lekarzy zajmujący się kompleksową opieką stomatologiczno-ortodontyczną, w „Fabryce zdrowego uśmiechu”. Było to spotkanie szkoleniowe, podczas którego dr  n. med. Izabella Doniec-Zawidzka zapoznała uczestników z elementami ortodoncji, ukazując płaszczyznę współpracy ortodonty z logopedą. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć przyrządy w leczeniu ortodontycznym- służące do korekty zgryzu, korekty spoczynkowej pozycji języka, jego pionizacji, korekty wad wymowy, wycieku śliny przez otwarte usta – jakimi są trainery, czyli miękkie aparaty medyczne wykonane z silikonu medycznego, które są dopasowywane indywidualnie do potrzeb pacjentów w wieku od 4 do 15 lat. Trainery, czyli narzędzia terapeutyczne, przyczyniają się do przywrócenia prawidłowości oddychania, usprawnienia wydolności warg, połykania, żucia, równowagi masywu twarzowego, korekcji uszeregowania zębów i poprawienia pozycji żuchwy. Aparaty mają zróżnicowaną budowę w zależności od wieku pacjenta i uzębienia: mlecznego, mieszanego czy stałego. Trainer pozwala na uniknięcie w przyszłości stałego aparatu ortodontycznego, gdyż odpowiada u starszych dzieci za wyrównanie i utrzymanie prawidłowego ustawienia zębów  przednich uzębienia stałego.

Ostatnie spotkanie w bieżącym roku szkolnym, w dniu 4.06. br., było na temat „Mioterapia w terapii logopedycznej”. Uczestnicy spotkania poznali ćwiczenia mięśni narządu żucia, aktywnych w czasie mówienia i odgrywających zasadniczą rolę podczas rozdrabniania pokarmu,  ziewania czy wyrażania emocji. Od sprawnego ich działania zależy prawidłowy rozwój zgryzu. Zaburzenia czynności mięśni narządu żucia często bywają przyczyną powstawania wady zgryzu. Mioterapia może stanowić element wspomagający logopedyczną terapię wad wymowy wynikających z wad zgryzu, nieprawidłowego sposobu oddychania przez usta (gimnastykę wykorzystuje się też do usprawnienia mięśnia okrężnego ust) – to ćwiczenia dedykowane głównie dzieciom, takie jak „zdmuchiwanie zapałki” (lub tzw. wiatraczek)  czy gwizdanie; gimnastyka może być wspomagana krążkami i płytkami mocowanymi w jamie ustnej. 

Ogółem w spotkaniach, w bieżącym roku szkolnym, uczestniczyło 11 logopedów z powiatu polickiego. Wszyscy zadeklarowali chęć kontynuowania spotkań w przyszłym roku szkolnym.
Z inicjatywy logopedów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach w przyszłym roku szkolnym ma ulec zmianie miejsce spotkań. Będą nim placówki oświatowe, szkoły, przedszkola,w których zatrudnieni są logopedzi. Ma to na w celu lepsze poznania warunków i specyfiki pracy w terenie. Bardzo zależy nam na tym, aby we współpracę w ramach „Sieci współpracy i samokształcenia logopedów” zaangażowało się więcej logopedów z naszego powiatu, gdyż forma ta jest bardzo pomocna w doskonaleniu się i wymianie doświadczeń z własnej praktyki logopedycznej, zawiera elementy szkoleniowe, a przede wszystkim służy dobru dziecka i wzajemnemu współdziałaniu na rzecz dzieci i młodzieży.

Seminarium „Czy Bezpieczna szkoła musi być fikcją? Procedura zachowania bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego w szkole”

Kuratorium Szczecin

2 lipca br., w auli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, odbyło się seminarium pn. „Czy Bezpieczna szkoła musi być fikcją? Procedura zachowania bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego
w szkole”.

W spotkaniu uczestniczyła Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza, która objęła przedsięwzięcie Honorowym Patronatem oraz Dyrektor Wydziału Wspierania Edukacji pani Iwona Rydzkowska.

Seminarium skierowane było do dyrektorów i pedagogów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych z naszego województwa. Jego celem było kształtowanie świadomości pracowników w zakresie stosowania procedur zapewniających bezpieczeństwo w sytuacji zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych w szkołach i placówkach oświatowych oraz podniesienie poziomu kompetencji społecznych nauczycieli oraz uczniów, umożliwiających radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.

Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WSH, przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogicznej w Policach.

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach reprezentowała p. Dyrektor Monika Piątkowska oraz p. psycholog Aneta Wojak, która przedstawiła główne zasady współpracy poradni psychologiczno -pedagogicznej z przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi.

Program seminarium:

 1. Jak uczyć kompetencji społecznych dzieci, aby radziły sobie w sytuacjach kryzysowych? – mgr Magdalena Chojęta-Borowicz,
 2. Jak rozpoznać ucznia wymagającego pomocy w kontekście osoby, która zagraża sobie i innym dzieciom – mgr Teresa Mamos,
 3. MOS – szansa czy konieczność? – mgr Agnieszka Bączkowska,
 4. PO – MOC – o co chodzi we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną? – mgr Aneta Wojak,
 5. Procedury zachowania bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego w szkole i placówce oświatowej – przedstawiciele Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Szczecinie
 6. Skala zjawiska i zdarzeń związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa w szkołach województwa zachodniopomorskiego – podinspektor Marzena Maćkowiak-Pluta, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie.

Zmiana godzin pracy

Informujemy, że w okresie wakacyjnym poradnia jest czynna

w godzinach od 8.00 do 16.00.

Praca w punkcie w Przecławiu w miesiącu lipcu i sierpniu jest zawieszona, zapraszamy do głównej siedziby w Policach.

Ważne

Informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2019r. poradnia będzie nieczynna.

Życzenia świąteczne

 

Życzymy ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Wielkanocnych,
pogody w sercu, słonecznych spotkań z budzącą się do życia przyrodą i wielu
dobrych chwil w życiu zawodowym i osobistym.

 dyrektor i pracownicy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Policach

 

 

 

Z Dnia Otwartego Poradni

Szóstego kwietnia 2019 r. został przeprowadzony Dzień Otwarty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach. W ramach tego wydarzenia rodzice, nauczyciele i opiekunowie mogli uzyskać porady naszych specjalistów- psychologów, pedagogów, logopedów oraz terapeutów.
Z oferty skorzystało 16 klientów, głównie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. Zainteresowani poradzili się w sprawach trudności wychowawczych i emocjonalnych u dzieci oraz konsultowali z logopedą rozwój mowy swoich pociech.
Kolejna okazja wzięcia udziału w Dniu Otwartym dopiero jesienią 2019 r., ale już dziś serdecznie Państwa zapraszamy.

Dyrektor i pracownicy PPP

Wierszomania 2019 za nami

W dniu 3 kwietnia 2019 r. po raz dwunasty obchodziliśmy w Policach Święto Dziecięcej Poezji.
W konkursie recytatorskim – „Wierszomania”, zorganizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury wzięły udział dzieci, którym nieobce jest przesłanie tegorocznej imprezy pt.: „Wzrastam blisko natury i dbam o mój świat”. Ekologiczne hasło stało się przyczynkiem do poznania zarówno samej szlachetnej idei, jak i poezji poświęconej ochronie przyrody oraz do uwrażliwienia najmłodszych na piękno natury.

Wychowankowie przedszkoli publicznych w terenu powiatu polickiego zmagali się początkowo w eliminacjach wewnętrznych, a następnie najzdolniejsi wykonawcy wśród cztero-, pięcio- i sześciolatków zaprezentowali się przed szerszą publicznością, walcząc o trzy pierwsze miejsca i wyróżnienia.

Zebranych gości, nauczycieli i dzieci powitała pani dyrektor poradni – Monika Piątkowska, która dziękując za przybycie życzyła miłych wrażeń, wspaniałych recytacji i prezentacji scenicznych.

Dzieci oklaskiwali rodzice i dziadkowie oraz przedstawiciele władz samorządowych, instytucji oświatowych i kulturalnych, w tym Przewodniczący Rady Powiatu Polickiego – p. Cezary Arciszewski, Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Powiatu Polickiego – p. Danuta Chylewska – Kęsy, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej – p. Ewa Ignaczak, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Polickiego – p. Agnieszka Bąk i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury – p. Anna Ryl.

W skład tegorocznego jury weszli: p. Barbara Sowińska-Adamczyk z Regionalnego Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego w Policach, p. Milena Bury z Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego oraz p. Tamara Wacholc – przedstawiciel poradni. Konkurs prowadziły: p. Anna Pasierb (pomysłodawczyni, rzec można „matka” „Wierszomanii”) oraz p. Nikola Palej (po raz czwarty w karierze konferansjerki).

W konkursie uczestniczyły dzieci z następujących placówek:

 • Szkoła Podstawowa w Dołujach (oddział przedszkolny),
 • Przedszkole Publiczne w Przecławiu,
 • Punkt Przedszkolny w Mierzynie,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie (oddział przedszkolny)
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo nr 1 w Policach (oddział przedszkolny),
 • Przedszkole Publiczne w Trzebieży,
 • Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach,
 • Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi w Policach,
 • Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach,
 • Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach,
 • Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach,
 • Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach,
 • Szkoła Filialna w Niekłończycy (oddział przedszkolny),
 • Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach.

Konkurs został rozpoczęty piosenką Marka Grechuty pt. „Zostawcie nam” w wykonaniu zespołu dziecięcego, ze wspaniałymi słowami stanowiącymi motto tegorocznego przeglądu wierszy:
„Zostawcie nam czysty kawałek świata.
Zostawcie nam strumyka czysty bieg.
Zostawcie nam lasy, ogrody w kwiatach,
Czyste powietrze, zimą czysty śnieg.
Zostawcie nam czysty kawałek plaży.
Zostawcie morza czystość pośród fal.
Pozwólcie nam o życiu pięknie marzyć.
Gdy nie ma marzeń, w duszy rośnie żal.”

Po krótkiej rozgrzewce głosowej wszyscy uczestnicy zmagań z ogromnym zapałem, zaangażowaniem i wypiekami na twarzach recytowali swoje wiersze. Pełni emocji, występowali na scenie w przepięknych, kolorowych, niosących ekologiczne przesłanie strojach. Oklaskom i okrzykom radości nie było końca. Podczas przerwy konkursowej dzieci uczyły się śpiewać.

Całe to barwne, radosne widowisko zakończyło się występem młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo nr 1 w Policach, która poza konkursem wystąpiła w przedstawieniu pt.: „Czerwony kapturek”. Jury w tym czasie obradowało, przy czym miało utrudnione zadanie z uwagi na wysoki poziom tegorocznych recytacji.

Pierwsze miejsce zostało przyznane Amelii Robaszkiewicz z Przedszkola Publicznego w Trzebieży za recytację wiersza Juliana Tuwima pt.: „Spóźniony słowik”, drugie miejsce zajęła Pola Wysocka z Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach za przepiękną recytację wiersza autorstwa Jana Kasperkowiaka pt.: „Mali strażnicy przyrody”, natomiast trzecie miejsce przyznano Antoninie Soboń z Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach, która zaprezentowała się w wierszu Agaty Dziechciarzyk pt.: „Ekologia”.

Jury przyznało też wyróżnienia, a otrzymali je: Dominika Mrozińska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie, recytująca wiersz Gabrieli Skrzypczak pt.: „Ratujmy ziemię”, Tymon Starzyk ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo nr 1 w Policach , za recytację wiersza Danuty Gelner pt.: „Co to jest przyroda” a także Lena Mazur z Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie, która otrzymała wyróżnienie za strój, a zaprezentowała wiersz Jana Kasperkowiaka pt.: „Mali strażnicy przyrody”.

Konkurs uświetniły pouczające dekoracje o tematyce ekologicznej, które wykonali uczestnicy Klubu Samopomocy przy Stowarzyszeniu na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach pod kierunkiem pań: Ewy Tatesiuk i Izabeli Bejmy.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, książki i upominki ufundowane przez Starostę Powiatu Polickiego oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty – Honorowych patronów konkursu.

Tak oto cykliczna impreza spełniła swój cel – rozbudziła w młodych dziecięcych sercach miłość do poezji, radość z występów i prezentacji publicznych, zapał do nauki dykcji i interpretacji, łącząc w sobie główne tegoroczne przesłanie poznania wiedzy z zakresu ekologii i dbałości o piękno otaczającej natury.

Zapraszamy za rok!

Opracowanie: Renata Gniewosz

XVI TARGI SZKÓŁ POLIC I SZCZECINA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach we współpracy z pedagogami szkół gminy Police oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w Policach  organizują  Targi Szkół Polic i Szczecina  w celu zapoznania uczniów klas III gimnazjów oraz VII i VIII szkół podstawowych z aktualną ofertą kształcenia zawodowego i planowania dalszej ścieżki kształcenia. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych.

25 kwietnia 2019 roku
w godzinach 12.00-15.00

12.00 – 13.00 klasy III gimnazjum
13.00 – 14.00 klasy VII szkoły podstawowe
14.00 – 15.00 klasy VIII szkoły podstawowe

Miejski Ośrodek Kultury
Police, ul. Siedlecka 1a

Dzień Otwarty

DZIEŃ  OTWARTY

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W POLICACH  UL. KORCZAKA 27

 06.04.2019 r. sobota w godz. 8-15

 ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z PORAD:

 • PSYCHOLOGA
 • PEDAGOGA
 • LOGOPEDY
 • TERAPEUTY RODZINNEGO
 • TERAPEUTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
 • Szczegółowe informacje w sekretariacie t. 091 3176729

Na spotkania z logopedą zapraszamy z dziećmi, do pozostałych specjalistów bez dzieci