Autor: Anna

Talenty 2019

Za nami X edycja Konkursu Talenty. Tegoroczne jubileuszowe spotkanie konkursowe odbyło się 24.10.2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach i zostało zorganizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. Jego hasłem przewodnim było „Pasja-Profesja-Powołanie. Odkryj Swój Talent”.

Konkurs skierowany był do uczniów klas VII i VIII szkół powiatu polickiego. Przegląd został objęty patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Starosty Polickiego, Burmistrza Polic, Wójta Gminy Dobra, Wójta Gminy Kołbaskowo, Burmistrza Gminy Nowe Warpno, Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Fundatorami atrakcyjnych nagród (m.in. bonów finansowych, wyposażenia turystycznego, nośników multimedialnych, książek i słodyczy) byli:Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Starostwo Powiatowe, Burmistrz Polic, Burmistrz Nowego Warpna, Wójt Gminy Dobra, Zakład Chemiczne Police, a także organizatorzy: Powiatowy Urząd Pracy i Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Policach. W uroczystej gali konkursowej wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych powiatu polickiego.

W tym roku szkolnym 15 uczestników prezentowało swoje artystyczne talenty i uzdolnienia w dwóch kategoriach: poetyckiej i wokalno-instrumentalnej oraz w kategorii malarstwa, grafiki, fotografii i sportu. Byli to uczniowie:

 • Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Policach,
 • Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Trzebieży,
 • Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu,
 • Publicznej Szkoły Podstawowej w Będargowie,
 • Szkoły Podstawowej w Przecławiu,
 • Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej,
 • Szkoły Podstawowej w Zespole Szkól im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 • Szkoły Podstawowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży.

Na widowni zasiedli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach i Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, a także rodzice.

Uczestnicy konkursu w większości opowiadali o swoich pasjach w oparciu o prezentacje multimedialne, można było także obejrzeć ich prace plastyczne, posłuchać jak śpiewają, grają na instrumentach, zobaczyć ich zmagania na rolkach.

Jury w składzie: Pani Marta Szczepańska Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach, Pani Agata Witkowska – przedstawiciel Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Pani Jadwiga Herman pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach było pod wrażeniem wysokiego poziomu prezentacji konkursowych i wyłoniło w drodze głosowania zwycięzców.

Laureatami zostali:

W kategorii wokalno-instrumentalnej i twórczości poetyckiej:

I miejsce równorzędnie

Jakub Gibniewski, uczeń Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,

Kornelia Karpińska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Policach,

II miejsce

Marianna Ciurzyńska, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu.

III miejsce

Dominika Kudawska, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Będargowie.

W kategorii: malarstwo, grafika, fotografia i sport:

I miejsce

Zuzanna Jaguszewska, uczennica Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Trzebieży,

II miejsce

Patryk Walas, uczeń Szkoły Podstawowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży,

III miejsce

Miroslawa Barabash, uczennica  Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Przyznane zostało także wyróżnienie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, które otrzymał Paweł Konior, uczeń Szkoły Podstawowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali upominki i dyplomy uczestnictwa.

Nagrodę otrzymał także prowadzący – Tomasz Rutkowski, który konferansjerką konkursu zajmował się po raz drugi. W tym zakresie widoczny jest rozwój jego talentu.

Pracownicy placówek oświatowych otrzymali podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu, promowanie ich aktywności i wspieranie talentów.

Dzięki wsparciu lokalnych instytucji wszyscy uczestnicy konkursu skorzystali z poczęstunku. Dziękujemy: Spółdzielni Socjalnej Pożyteczni, Panu Izydorowi Zubowiczowi – Cukiernia Piekarnia „Izybar”, Pani Justynie Dobosz – Hotel „Dobosz”, Panu Danielowi Dobosz – Zakład Produkcji Spożywczej „Dobosz” i Pani Wiolecie Mąkowskiej – Bistro Klimaty za wsparcie w organizacji konkursu.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy, trzymamy kciuki za dalszy rozwój talentów.

Władzom samorządowym za patronat, wsparcie i wspólną zabawę dziękujemy. Dzięki temu młodzi ludzie uczą się aktywności na rzecz społeczności lokalnej i tworzą „Naszą Małą Ojczyznę”.

Tekst Jadwiga Herman

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

14 października w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej wyróżniono Medalami pracowników naszej poradni:
Jadwigę Herman – pedagoga w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która otrzymała Medal Złoty za Długoletnią Służbę,
Tamarę Wacholc – pedagoga w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej która otrzymała Medal Srebrny za Długoletnią Służbę.

Nagrody Starosty Polickiego otrzymały:
Monika Piątkowska – Dyrektor poradni, Małgorzata Keck- wicedyrektor oraz Małgorzata Włodarczyk- pedagog, terapeuta.

Obraz może zawierać: 7 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją, ślub, garnitur i w budynku

X edycja – Talenty 2019

Dnia  24 października 2019 r. godz. 10.00-15.00 w Miejskim Ośrodku Kultury przy   ul. Siedleckiej 1a w Policach odbędzie się

X EDYCJA KONKURSU TALENTY 2019

Impreza organizowana jest w ramach Tygodnia Kariery, który odbędzie się od 21 do 27 października 2019 r. pod nazwą „Pasja, profesja, powołanie…”, współorganizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Policach.

Zapraszamy do udziału uczniów szkół podstawowych z klas siódmych i ósmych z terenu powiatu polickiego, którzy pragną zaprezentować swoje zdolności i talenty oraz wszystkich zainteresowanych do wspierania swoich kolegów i koleżanek w zmaganiach konkursowych.

Serdecznie zapraszamy

Spotkanie organizacyjne z dyrektorami przedszkoli i pedagogami powiatu polickiego

W dniu 10 października odbyło się spotkanie z dyrektorami przedszkoli i pedagogami pracującymi w placówkach powiatu polickiego. Dyrektor poradni, pani Monika Piątkowska przypomniała ogólne zasady działania i omówiła zmiany w poradni. Wicedyrektor, pani Małgorzata Keck przedstawiła szczegółowo ofertę placówki na rok szkolny 2019/2020 zwracając uwagę na bardzo szeroką tematykę szkoleń i prelekcji.

Ogród zmysłów jesienią

Dążymy do tego, aby oferta wsparcia terapeutycznego placówki była coraz ciekawsza i wychodziła naprzeciw potrzebom dzieci i rodziców w zakresie specjalistycznej terapii i rehabilitacji.

Najmłodsi mieszkańcy Powiatu Polickiego od 24 września mogą korzystać z „sensorycznego ogrodu” – przyjaznej i ekologicznej przestrzeni utworzonej na terenie zielonym przylegającym do budynku placówki.

Ogród pełni funkcję relaksacyjną i zabawową, ale przede wszystkim ma charakter poznawczy i terapeutyczny dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju – pozwala odkrywać struktury, faktury, dźwięki, zapachy i kształty; stwarza warunki do swobodnej i kierowanej aktywności ruchowej. Ogród jest też otwartą poczekalnią dla rodziców i dzieci oczekujących na specjalistyczną diagnozę i terapię w naszej poradni.

Uroczystego otwarcia „ogrodu zmysłów” dokonały Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach Agnieszka Bąk oraz  Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Danuta Chylewska-Kęsy.

Przedszkolakom wraz z wychowawczyniami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. M. Grzegorzewskiej w Policach towarzyszyli wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży oraz Dyrektor MOW Marcin Głuszyk, którzy razem z pracownikami poradni tworzyli to miejsce.

Spotkania „Sieci współpracy i samokształcenia” logopedów powiatu polickiego w roku szkolnym 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 zespół logopedów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach kontynuował organizację spotkań logopedów powiatu polickiego w ramach „Sieci współpracy i samokształcenia”.

Zaproszenie z terminarzem spotkań wysłano do wszystkich szkół, przedszkoli i placówek powiatu polickiego. Celem spotkań było poszerzanie wiedzy dotyczącej pracy z dzieckiem, rozwijanie warsztatu pracy terapeutycznej, współdziałanie na rzecz dzieci.

Pierwsze spotkanie odbyło się 20.11.2018 r. i uczestniczyło w nim 9 osób. Zebranych powitała dyrektor PPP w Policach – p. Monika Piątkowska. Na spotkaniu  przeprowadzono ankiety mające na celu rozpoznanie potrzeb edukacyjnych logopedów i ich oczekiwań w bieżącym roku szkolnym. Omówiono specyfikę pracy logopedów w poszczególnych placówkach oświatowych, istniejące problemy, ich charakter, współpracę z rodzicami i specjalistami z innych dziedzin, wspomagających diagnozę i terapię logopedyczną. Podczas spotkania przedstawiona została prezentacja multimedialna pt. „Międzyzębowość”, po której wywiązała się dyskusja na temat diagnozy i sposobów terapii międzyzębowości, gdyż występuje ona coraz częściej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uczestnicy spotkania mieli okazję wymienić się swoją wiedzą i doświadczeniami w terapii międzyzębowości z dotychczasowej praktyki logopedycznej.

Drugie spotkanie odbyło się w dniu 11.12.2018 r. i poświęcone było „Studium przypadku indywidualnego”. Uczestnicy omawiali na nim trudniejsze przypadki logopedyczne z jakimi borykają się w swojej pracy. Skoncentrowano się m.in. na terapii dziecka z ukrytym rozszczepem podniebienia, które zostało zdiagnozowane w poradni w Policach. Dziecko miało dodatkowo współwystepujące inne zaburzenia, które były sprzężone i terapia wymagała bardzo indywidualnego, specjalistycznego podejścia ze strony logopedy, rzetelnej i wnikliwej diagnozy logopedycznej oraz terapii prowadzonej w ścisłej współpracy z rodzicami dziecka.

Trzecie spotkanie odbyło się 8.01.2019 r. i jego tematem przewodnim było „Seplenienie boczne – diagnoza i terapia”. Seplenienie boczne bardzo często występuje w dzieci w wieku przedszkolnym, toteż skonfrontowanie metod terapii oraz głównych zasad w jego diagnozie, pozwoliło uczestnikom spotkania na poszerzenie swojej wiedzy, wymianę doświadczeń, omówienie różnych sposobów terapii logopedycznej. Bardzo istotną rolę w terapii seplenienia bocznego odgrywają wstępne ćwiczenia języka, mające na celu rozluźnienie i poszerzenie całej jego masy, skoncentrowano się więc na  etapowości, charakteryzując ćwiczenia i ich tok metodyczny, stanowiący o sukcesie terapii. Elementem występującym często w terapii seplenienia bocznego jest również masaż logopedyczny, ćwiczenia wzmacniające mięsień okrężny ust oraz prawidłowe utrwalenie wywołanych głosek, które przy należytej współpracy z rodzicami wypracowuje się w końcowym etapie terapii. Zwrócono uwagę na cierpliwość, systematyczność i rzetelność w wykonywaniu ćwiczeń domowych, pod kierunkiem rodziców oraz wplatanie elementów terapii logopedycznej w rutynowe codzienne czynności.

12.02.2019 r. odbyło się czwarte spotkanie, które skoncentrowało uczestników na metodach relaksacyjnych w terapii logopedycznej, możliwości ich wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą. Uczestnicy poznali główne założenia i uwarunkowania dobrej relaksacji oraz techniki rozluźniające mięśnie okołożuchwowe, mięśnie gardła i krtani oraz karku, ramion i klatki piersiowej.

Piąte spotkanie odbyło się 29.03.2019 r. w Szczecinie, w placówce medycznej skupiającej specjalistów lekarzy zajmujący się kompleksową opieką stomatologiczno-ortodontyczną, w „Fabryce zdrowego uśmiechu”. Było to spotkanie szkoleniowe, podczas którego dr  n. med. Izabella Doniec-Zawidzka zapoznała uczestników z elementami ortodoncji, ukazując płaszczyznę współpracy ortodonty z logopedą. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć przyrządy w leczeniu ortodontycznym- służące do korekty zgryzu, korekty spoczynkowej pozycji języka, jego pionizacji, korekty wad wymowy, wycieku śliny przez otwarte usta – jakimi są trainery, czyli miękkie aparaty medyczne wykonane z silikonu medycznego, które są dopasowywane indywidualnie do potrzeb pacjentów w wieku od 4 do 15 lat. Trainery, czyli narzędzia terapeutyczne, przyczyniają się do przywrócenia prawidłowości oddychania, usprawnienia wydolności warg, połykania, żucia, równowagi masywu twarzowego, korekcji uszeregowania zębów i poprawienia pozycji żuchwy. Aparaty mają zróżnicowaną budowę w zależności od wieku pacjenta i uzębienia: mlecznego, mieszanego czy stałego. Trainer pozwala na uniknięcie w przyszłości stałego aparatu ortodontycznego, gdyż odpowiada u starszych dzieci za wyrównanie i utrzymanie prawidłowego ustawienia zębów  przednich uzębienia stałego.

Ostatnie spotkanie w bieżącym roku szkolnym, w dniu 4.06. br., było na temat „Mioterapia w terapii logopedycznej”. Uczestnicy spotkania poznali ćwiczenia mięśni narządu żucia, aktywnych w czasie mówienia i odgrywających zasadniczą rolę podczas rozdrabniania pokarmu,  ziewania czy wyrażania emocji. Od sprawnego ich działania zależy prawidłowy rozwój zgryzu. Zaburzenia czynności mięśni narządu żucia często bywają przyczyną powstawania wady zgryzu. Mioterapia może stanowić element wspomagający logopedyczną terapię wad wymowy wynikających z wad zgryzu, nieprawidłowego sposobu oddychania przez usta (gimnastykę wykorzystuje się też do usprawnienia mięśnia okrężnego ust) – to ćwiczenia dedykowane głównie dzieciom, takie jak „zdmuchiwanie zapałki” (lub tzw. wiatraczek)  czy gwizdanie; gimnastyka może być wspomagana krążkami i płytkami mocowanymi w jamie ustnej. 

Ogółem w spotkaniach, w bieżącym roku szkolnym, uczestniczyło 11 logopedów z powiatu polickiego. Wszyscy zadeklarowali chęć kontynuowania spotkań w przyszłym roku szkolnym.
Z inicjatywy logopedów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach w przyszłym roku szkolnym ma ulec zmianie miejsce spotkań. Będą nim placówki oświatowe, szkoły, przedszkola,w których zatrudnieni są logopedzi. Ma to na w celu lepsze poznania warunków i specyfiki pracy w terenie. Bardzo zależy nam na tym, aby we współpracę w ramach „Sieci współpracy i samokształcenia logopedów” zaangażowało się więcej logopedów z naszego powiatu, gdyż forma ta jest bardzo pomocna w doskonaleniu się i wymianie doświadczeń z własnej praktyki logopedycznej, zawiera elementy szkoleniowe, a przede wszystkim służy dobru dziecka i wzajemnemu współdziałaniu na rzecz dzieci i młodzieży.

Seminarium „Czy Bezpieczna szkoła musi być fikcją? Procedura zachowania bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego w szkole”

Kuratorium Szczecin

2 lipca br., w auli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, odbyło się seminarium pn. „Czy Bezpieczna szkoła musi być fikcją? Procedura zachowania bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego
w szkole”.

W spotkaniu uczestniczyła Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza, która objęła przedsięwzięcie Honorowym Patronatem oraz Dyrektor Wydziału Wspierania Edukacji pani Iwona Rydzkowska.

Seminarium skierowane było do dyrektorów i pedagogów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych z naszego województwa. Jego celem było kształtowanie świadomości pracowników w zakresie stosowania procedur zapewniających bezpieczeństwo w sytuacji zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych w szkołach i placówkach oświatowych oraz podniesienie poziomu kompetencji społecznych nauczycieli oraz uczniów, umożliwiających radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.

Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WSH, przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogicznej w Policach.

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach reprezentowała p. Dyrektor Monika Piątkowska oraz p. psycholog Aneta Wojak, która przedstawiła główne zasady współpracy poradni psychologiczno -pedagogicznej z przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi.

Program seminarium:

 1. Jak uczyć kompetencji społecznych dzieci, aby radziły sobie w sytuacjach kryzysowych? – mgr Magdalena Chojęta-Borowicz,
 2. Jak rozpoznać ucznia wymagającego pomocy w kontekście osoby, która zagraża sobie i innym dzieciom – mgr Teresa Mamos,
 3. MOS – szansa czy konieczność? – mgr Agnieszka Bączkowska,
 4. PO – MOC – o co chodzi we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną? – mgr Aneta Wojak,
 5. Procedury zachowania bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego w szkole i placówce oświatowej – przedstawiciele Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Szczecinie
 6. Skala zjawiska i zdarzeń związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa w szkołach województwa zachodniopomorskiego – podinspektor Marzena Maćkowiak-Pluta, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie.