Kategoria: Aktualności

Seminarium „Czy Bezpieczna szkoła musi być fikcją? Procedura zachowania bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego w szkole”

Kuratorium Szczecin

2 lipca br., w auli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, odbyło się seminarium pn. „Czy Bezpieczna szkoła musi być fikcją? Procedura zachowania bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego
w szkole”.

W spotkaniu uczestniczyła Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza, która objęła przedsięwzięcie Honorowym Patronatem oraz Dyrektor Wydziału Wspierania Edukacji pani Iwona Rydzkowska.

Seminarium skierowane było do dyrektorów i pedagogów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych z naszego województwa. Jego celem było kształtowanie świadomości pracowników w zakresie stosowania procedur zapewniających bezpieczeństwo w sytuacji zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych w szkołach i placówkach oświatowych oraz podniesienie poziomu kompetencji społecznych nauczycieli oraz uczniów, umożliwiających radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.

Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WSH, przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogicznej w Policach.

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach reprezentowała p. Dyrektor Monika Piątkowska oraz p. psycholog Aneta Wojak, która przedstawiła główne zasady współpracy poradni psychologiczno -pedagogicznej z przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi.

Program seminarium:

  1. Jak uczyć kompetencji społecznych dzieci, aby radziły sobie w sytuacjach kryzysowych? – mgr Magdalena Chojęta-Borowicz,
  2. Jak rozpoznać ucznia wymagającego pomocy w kontekście osoby, która zagraża sobie i innym dzieciom – mgr Teresa Mamos,
  3. MOS – szansa czy konieczność? – mgr Agnieszka Bączkowska,
  4. PO – MOC – o co chodzi we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną? – mgr Aneta Wojak,
  5. Procedury zachowania bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego w szkole i placówce oświatowej – przedstawiciele Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Szczecinie
  6. Skala zjawiska i zdarzeń związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa w szkołach województwa zachodniopomorskiego – podinspektor Marzena Maćkowiak-Pluta, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2019

 

życzymy

 

Odrobimy ciepła- dzięki ludzkiej życzliwości,

Odrobiny światła w mroku- dzięki szczeremu uśmiechowi,

Radości w smutku- dzięki Bożej miłości

I nadziei na lepsze jutro.

  

Dyrektor i Pracownicy

Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

W Policach

 

 

Zapraszamy na spotkanie logopedów

Zapraszamy logopedów z powiatu polickiego na spotkanie w ramach Sieci Współpracy.
Spotkanie odbędzie się  w dniu 11 grudnia 2018r. o godzinie 12 w siedzibie poradni przy ulicy Korczaka 27.

TALENTY

IX edycja Konkursu Talenty już za nami.

W dniu 22.11.2018 r. odbyła się IX edycja Konkursu Talenty 2018 organizowanego w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych „Odkryj Swój Talent”. Głównym pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach i Powiatowy Urząd Pracy w Policach. W ramach realizacji pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach zaprosili uczniów ostatnich klas szkół podstawowych z powiatu polickiego do wzięcia udziału w konkursie Talenty, zachęcając jednocześnie uczniów do zaprezentowania zainteresowań i promocji uzdolnień zawodowych. Konkurs odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach i cieszył się dużym zainteresowaniem. Każdy z uczestników miał możliwość opowiedzenia o swojej pasji i przedstawienia swoich prac zebranym na sali rówieśnikom, a także organizatorom i zaproszonym gościom – przedstawicielom władz samorządowych i oświatowych.

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

15 października Nauczyciele i Pracownicy administracji szkół Powiatu Polickiego obchodzili Dzień Edukacji Narodowej.  Podczas spotkania wyróżniono i podziękowano dyrektorom, nauczycielom oraz przedstawicielom administracji i obsługi.

Wyróżniono Annę Elszkowska – otrzymała Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (29 lat w zawodzie)

Wyróżnienia dla nauczycieli, którym Minister Edukacji Narodowej nadał Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymały:

Małgorzata Myszak – Psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach
Wioleta Pacewicz-Chabroń – Pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach
Anna Pasierb – Logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach

Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej nagrodę Starosty Polickiego otrzymały:
Małgorzata Myszak – Psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach
Tamara Wacholc – Pedagog-terapeuta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach

Nowy Rok szkolny 2018/2019

Z okazji Nowego Roku szkolnego 2018/2019 pragniemy złożyć Wszystkim Dzieciom i ich Rodzicom/Opiekunom najserdeczniejsze życzenia.

Życzymy Wam ciekawych i nowych wyzwań, wielu interesujących lekcji i doświadczeń. Niech przepełnia Was energia i zapał w zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu swoich zainteresowań i poznawaniu samych siebie. Oby Wasze działania przyniosą Wam dużo radości i sukcesów.

Zapraszamy do Poradni!

Dyrekcja i Pracownicy

INFORMACJA dot. PUNKTU DIAGNOSTYCZNO KONSULTACYJNEGO PPP w PRZECłAWIU.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE PUNKT KONSULTACYJNY w PRZECŁAWIU
ZAWIESZA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W OKRESIE WAKACYJNYM ( tj. od 27.06.18 do 4.09.2018 r.)

W TYM CZASIE W RAZIE POTRZEBY ZAPRASZAMY RODZICÓW
DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w POLICACH przy ul. KORCZAKA 27.
NA WIZYTĘ MOŻNA UMÓWIĆ SIĘ TELEFONICZNIE pod numerem: 913176729

DYREKTOR PPP w Policach
Anna Elszkowska

Bezpieczne wakacje – list Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół.

Zbliżające się wakacje to piękny i zasłużony czas wypoczynku, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i kadry pedagogicznej. Ważne jest, aby przebiegał on w bezpiecznych warunkach – napisała dziś w liście do dyrektorów szkół i placówek oświatowych Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Minister Anna Zalewska poprosiła dyrektorów szkół, aby w ostatnich dniach zajęć dydaktycznych zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas wyjazdów na kolonie, obozy, biwaki, jak również podczas pobytu w miejscu zamieszkania. – Apeluję również o omówienie podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego podstawowych zasad bezpiecznego zachowania, w tym postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia – napisała w liście szefowa MEN.

Minister Edukacji Narodowej przypomniała również, że MEN przygotowało specjalny „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej ministerstwa. Można w nim znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, istotne dla rodziców i opiekunów, dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek.

Przypominamy, o stronie www.wypoczynek.men.gov.pl, na której znajduje się baza wypoczynku. Dzięki stronie w łatwy i szybki sposób rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

 

List MEN do dyrektorów szkół i placówek – Bezpieczny wypoczynek.pdf