Kategoria: Aktualności

Dyżur dla klientów

Zapraszamy na dyżur w sprawach różnych:

środa w godzinach 15-17 dyrektor Monika Piątkowska

czwartek w godzinach 15-17 wicedyrektor Joanna Agapow

Poradnia dla dzieci z wadą słuchu i autyzmem

Szanowni Państwo

Z przyjemnością informujemy, że Zachodniopomorski Kurator Oświaty wskazał Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach jako poradnię, w której działać będzie zespół orzekający wydający orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Dla naszych podopiecznych znaczy to, że nie będą musieli już jeździć do Szczecina w celu uzyskania opinii i orzeczenia.

Serdecznie dziękujemy Panu Tomaszowi Kulesza Nadleśniczemu Nadleśnictwa Trzebież za ufundowanie ławek leśnych, które stanęły w „ogrodzie sensorycznym”

Ta przyjazna i ekologiczna przestrzeń została utworzona 24 września 2019 r. na terenie zielonym przylegającym do budynku poradni. Ogród pełni funkcję relaksacyjną, ale przede wszystkim ma charakter poznawczy i terapeutyczny dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Pozwala odkrywać struktury, faktury, dźwięki i kształty stwarzając warunki do swobodnej i kierowanej aktywności ruchowej. W dobie pandemii COVID-19 rodzice i dzieci mogą tutaj, również w bezpiecznym miejscu, oczekiwać na specjalistyczną diagnozę i terapię korzystając z ławek.

Wierszomania 2020


Szanowni Państwo

Miło nam poinformować, że pozostali, wszyscy uczestnicy Wierszomanii również mają przyznane nagrody i dyplomy, które dotarły do placówek Państwa dzieci. Prosimy je odebrać bezpośrednio z przedszkola. Serdecznie gratulujemy.

Korzystanie z aplikacji „Pszczółka” – konsultacje dla nauczycieli i rodziców.

„Pszczółka” jest programem, który wspiera uczniów szkół podstawowych w procesie uczenia się czytania.
Program umożliwia przeprowadzenie wstępnej diagnozy, której wyniki stają się podstawą doboru zadań dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka. Aplikacja monitoruje jego postępy i na podstawie osiąganych rezultatów dobiera poziom trudności kolejnych ćwiczeń.


Wykonywane zadania mogą być atrakcyjną formą pracy, dzięki której usprawniane są funkcje niezbędne do opanowania podstawowej umiejętności szkolnej, jaką jest czytanie.
Autorzy oferują możliwość bezpłatnego korzystania z programu jeszcze przez około 4 tygodnie.

Link do aplikacji „Pszczółka”:   https://www.pszczolka.online/
Dodatkowe informacje:   atomaszewska@poradniapolice.pl