Dyrektor poradni zarządził w dn. 29.01.2021r. powrót placówki do pracy stacjonarnej od 01.02.2021r.