Dzień Otwarty Poradni 12.06.2021 r.

Szanowni Państwo, 

W związku z powrotem uczniów do edukacji stacjonarnej, mamy przyjemność zaprosić rodziców, opiekunów prawnych i nauczycieli, do skorzystania z konsultacji z naszymi specjalistami podczas Dnia Otwartego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach.

Wzorem lat ubiegłych Dzień Otwarty PPP organizowany jest w sobotę, 12 czerwca 2021 r. w godz. od 8.00 do 16.00.

Zapraszamy szczególnie tych z Państwa, którzy dostrzegają u swoich dzieci/uczniów skutki pandemii COVID-19, w tym długotrwałej edukacji zdalnej oraz izolacji od kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami.

Do Państwa dyspozycji będą nasi psycholodzy (8.00-16.00), pedagodzy (8.00-16.00), logopedzi (8.00-15.00) oraz terapeuta integracji sensorycznej (9.00-14.00) i doradca zawodowy (12.00-16.00).

Pracownicy Poradni będą udzielać konsultacji, między innymi, na temat:

  • wsparcia uczniów w związku z powrotem do nauczania stacjonarnego
  • wsparcia dzieci przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną
  • trudności związanych z nauką i relacjami rówieśniczymi po okresie nauki zdalnej
  • wspomagania wychowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami w zachowaniu, problemami emocjonalnymi, problemami przystosowawczymi, trudnościami okresu dojrzewania
  • trudności w czytaniu i pisaniu (ryzyko dysleksji, specyficzne potrzeby edukacyjne)
  • rozwoju i zaburzeń mowy
  • pracy z dzieckiem z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną lub opóźnionym rozwojem mowy
  • indywidualnych i rodzinnych sytuacji kryzysowych

Pracownicy Poradni będą udzielać konsultacji według grafiku oraz 

Monika Piątkowska

dyrektor

g. 10-16, gabinet dyrektora

Joanna Agapow

wicedyrektor

g.8-13.30 gabinet wicedyrektora

Zapraszamy

Attachments