INFORMACJA dot. PUNKTU DIAGNOSTYCZNO KONSULTACYJNEGO PPP w PRZECłAWIU.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE PUNKT KONSULTACYJNY w PRZECŁAWIU
ZAWIESZA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W OKRESIE WAKACYJNYM ( tj. od 27.06.18 do 4.09.2018 r.)

W TYM CZASIE W RAZIE POTRZEBY ZAPRASZAMY RODZICÓW
DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w POLICACH przy ul. KORCZAKA 27.
NA WIZYTĘ MOŻNA UMÓWIĆ SIĘ TELEFONICZNIE pod numerem: 913176729

DYREKTOR PPP w Policach
Anna Elszkowska