Jubileusz Poradni

W dniu 16 maja obchodziliśmy 50-lecie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach. Uroczystość swoim przybyciem uświetnili zaproszeni goście: Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Pan Jerzy Sołtysiak, Starosta Policki Pan Andrzej Bednarek, Burmistrz Polic Pan Władysław Diakun, Przewodniczący Rady Powiatu Polickiego Pan Cezary Arciszewski, Wicestarosta Policki Pani Joanna Napiwodzka, Członek Zarządu Powiatu Pani Beata Chmielewska, Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Pani Danuta Chylewska-Kęsy, Radna Powiatu Polickiego Pani Małgorzata Siemianowska, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Pani Agnieszka Bąk, Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Gminy Police Pan Witold Stefański, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej Pani Emilia Raczkowska oraz byli dyrektorzy poradni- Pani Cecylia Gustaw, Pani Regina Maj, Pani Elżbieta Światała oraz Pani Anna Elszkowska, emerytowani pracownicy, współpracownicy, a także Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek Oświatowych oraz innych jednostek organizacyjnych z terenu Powiatu Polickiego.

Pani Dyrektor Monika Piątkowska zaprezentowała dzieje Poradni, począwszy od jej powstania, aż po aktualne funkcjonowanie. Prezentację poprzedziły występy recytatorskie dzieci z przedszkoli z terenu Powiatu Polickiego, które przedstawiły piękne wiersze, napisane przez panią nauczycielkę z Przylepu oraz mamę w związku z obchodzonym jubileuszem.

Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za przybycie i złożone życzenia!

Dyrekcja wraz z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach. http://poradniapolice.pl/wp-content/uploads/2023/05/zyczenia-od-ZKO.pdf, http://poradniapolice.pl/wp-content/uploads/2023/05/zyczenia-od-Przewodniczacego-Rady.pdf, http://poradniapolice.pl/wp-content/uploads/2023/05/zyczenia-od-Zarzadu-Powiatu-Polickiego.pdf, http://poradniapolice.pl/wp-content/uploads/2023/05/zyczenia-od-Burmistrza-Gminy-Police.pdf

Zamieszczamy zdjęcia dzięki uprzejmości Dziennika Polickiego.