Korzystanie z aplikacji „Pszczółka” – konsultacje dla nauczycieli i rodziców.

„Pszczółka” jest programem, który wspiera uczniów szkół podstawowych w procesie uczenia się czytania.
Program umożliwia przeprowadzenie wstępnej diagnozy, której wyniki stają się podstawą doboru zadań dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka. Aplikacja monitoruje jego postępy i na podstawie osiąganych rezultatów dobiera poziom trudności kolejnych ćwiczeń.


Wykonywane zadania mogą być atrakcyjną formą pracy, dzięki której usprawniane są funkcje niezbędne do opanowania podstawowej umiejętności szkolnej, jaką jest czytanie.
Autorzy oferują możliwość bezpłatnego korzystania z programu jeszcze przez około 4 tygodnie.

Link do aplikacji „Pszczółka”:   https://www.pszczolka.online/
Dodatkowe informacje:   atomaszewska@poradniapolice.pl