Kadra

KADRA KIEROWNICZA:
Dyrektor – Halina Michalak
Wicedyrektor – Joanna Agapow

PRACOWNICY MERYTORYCZNI:

PSYCHOLODZY:

Gniewosz Dominika d.gniewosz@poradniapolice.pl
Iskra Agnieszka  a.iskra@poradniapolice.pl
Kordus Katarzyna
Myszak Małgorzata   m.myszak@poradniapolice.pl
Smolarz Katarzyna   k.smolarz@poradniapolice.pl

PEDAGODZY:
Czubala Magdalena   m.czubala@poradniapolice.pl
Herman Jadwiga  j.herman@poradniapolice.pl
Kędzior Monika   m.kedzior@poradniapolice.pl
Pacewicz-Chabroń Wioleta   w.pacewicz-chabron@poradniapolice.pl
Tomaszewska Alina   a.tomaszewska@poradniapolice.pl
Włodarczyk Małgorzata   m.wlodarczyk@poradniapolice.pl
Depta Małgorzata   m.depta@poradniapolice.pl

LOGOPEDZI:
Gniewosz Renata   r.gniewosz@poradniapolice.pl
Pasierb Anna   a.pasierb@poradniapolice.pl
Rogosz-Modrzejewska Dagmara  d.rogosz-modrzejewska@poradniapolice.pl

TERAPEUCI RODZINNI:
Keck Małgorzata   m.keck@poradniapolice.pl
Marcinków Katarzyna   k.marcinkow@poradniapolice.pl
Wacholc Tamara   t.wacholc@poradniapolice.pl

INNI SPECJALIŚCI:
Krystyna Czerwińska-Twarowska – lekarz

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:
Królikowska Agnieszka – główna księgowa
Probucka Karolina – samodzielny referent do spraw płac i kadr
Chełminiak Alicja – samodzielny referent
Kubiak Dominika –  referent
Świątek-Chmielowska Agnieszka – pracownik do prac lekkich
– konserwator