Kadra

 

KADRA KIEROWNICZA:
Dyrektor – Anna Elszkowska, logopeda, pedagog, tyflopedagog
Wicedyrektor – Jadwiga Herman, pedagog, tyflopedagog

 

PRACOWNICY MERYTORYCZNI:

PSYCHOLODZY:
Gniewosz Dominika
Grykias Alicja
Leszczyńska Zuzanna
Lutkiewicz Patrycja
Myszak Małgorzata
Zabłocka Marta

PEDAGODZY:
Bączyńska Beata
Herman Jadwiga
Wojciechowski Jerzy
Pacewicz-Chabroń Wioleta
Sołtysińska Krystyna

LOGOPEDZI:
Barczewska Mirella
Gniewosz Renata
Pasierb Anna
Rogosz-Modrzejewska Dagmara

TERAPEUCI RODZINNI:
Keck Małgorzata
Wacholc Tamara

DORADCA ZAWODOWY:
Włodarska Iwona

TERAPEUCI WWRD:
Banderowicz Barbara
Runiewicz Dorota
Włodarczyk Małgorzata
Złotek Iwona

INNI SPECJALIŚCI:
Zasadziński Stanisław – Lekarz
Jędruch Artur – Lekarz rehabilitacji

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:
Królikowska Agnieszka – główna księgowa
Mielczarek Maria – samodzielny referent do spraw płac i kadr
Kubiak Dominika – referent
Chełminiak Alicja – samodzielny referent
Nagadowska Bogumiła – pracownik do prac lekkich
Nagadowski Eugeniusz – konserwator