Kadra

 

KADRA KIEROWNICZA:
Dyrektor – Monika Piątkowska
Wicedyrektor – Małgorzata Keck

 

PRACOWNICY MERYTORYCZNI:

 

PSYCHOLODZY:
Bartoszewski Tomasz
Gniewosz Dominika
Grykias Alicja
Leszczyńska Zuzanna
Lutkiewicz Patrycja
Myszak Małgorzata
Zabłocka Marta
Wojak Aneta

 

PEDAGODZY:
Czubala Magdalena
Herman Jadwiga
Kędzior Monika
Pacewicz-Chabroń Wioleta
Sołtysińska Krystyna
Tomaszewska Alina
Wojciechowski Jerzy

 

LOGOPEDZI:
Gniewosz Renata
Pasierb Anna
Rogosz-Modrzejewska Dagmara

 

TERAPEUCI RODZINNI:
Keck Małgorzata
Wacholc Tamara

 

TERAPEUCI WWRD:
Banderowicz Barbara
Włodarczyk Małgorzata
Złotek Iwona

 

INNI SPECJALIŚCI:
Zasadziński Stanisław – Lekarz

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:
Królikowska Agnieszka – główna księgowa
Klaudia Stachowicz – samodzielny referent do spraw płac i kadr
Aleksandra Wójcik – referent
Kubiak Dominika – referent
Chełminiak Alicja – samodzielny referent
Agnieszka Świątek-Chmielowska – pracownik do prac lekkich