Kadra

KADRA KIEROWNICZA:
Dyrektor – Monika Piątkowska
Wicedyrektor – Małgorzata Keck

PRACOWNICY MERYTORYCZNI:

PSYCHOLODZY:
Gniewosz Dominika
Grykias Alicja
Leszczyńska Zuzanna
Lutkiewicz Patrycja
Myszak Małgorzata
Zabłocka Marta
Wojak Aneta

PEDAGODZY:
Czubala Magdalena
Herman Jadwiga
Kędzior Monika
Pacewicz-Chabroń Wioleta
Sołtysińska Krystyna
Tomaszewska Alina
Wojciechowski Jerzy

LOGOPEDZI:
Gniewosz Renata
Pasierb Anna
Rogosz-Modrzejewska Dagmara

TERAPEUCI RODZINNI:
Keck Małgorzata
Marcinków Katarzyna
Wacholc Tamara

TERAPEUCI WWRD:
Banderowicz Barbara
Włodarczyk Małgorzata

INNI SPECJALIŚCI:
Zasadziński Stanisław – Lekarz

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:
Królikowska Agnieszka – główna księgowa
Stachowicz Klaudia – samodzielny referent do spraw płac i kadr
Wójcik Aleksandra – referent
Kubiak Dominika – referent
Chełminiak Alicja – samodzielny referent
Świątek-Chmielowska Agnieszka – pracownik do prac lekkich
Jellinek Mariusz – konserwator