Kadra

KADRA KIEROWNICZA:
Dyrektor – Monika Piątkowska
Wicedyrektor – Małgorzata Keck

PRACOWNICY MERYTORYCZNI:

PSYCHOLODZY:
Gniewosz Dominika
Grykias Alicja
Kwapis Natalia
Leszczyńska Zuzanna
Lutkiewicz Patrycja
Myszak Małgorzata
Wojak Aneta

PEDAGODZY:
Czubala Magdalena
Herman Jadwiga
Kędzior Monika
Pacewicz-Chabroń Wioleta
Purtak Teresa
Sołtysińska Krystyna
Tomaszewska Alina
Włodarczyk Małgorzata

LOGOPEDZI:
Gniewosz Renata
Pasierb Anna
Rogosz-Modrzejewska Dagmara

TERAPEUCI RODZINNI:
Keck Małgorzata
Marcinków Katarzyna
Wacholc Tamara

INNI SPECJALIŚCI:
Zasadziński Stanisław – lekarz
Marta Liwandowska – lekarz

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:
Królikowska Agnieszka – główna księgowa
Stachowicz Klaudia – samodzielny referent do spraw płac i kadr
Kubiak Dominika – referent
Chełminiak Alicja – samodzielny referent
Świątek-Chmielowska Agnieszka – pracownik do prac lekkich
Jellinek Mariusz – konserwator