Kalendarium

 • 02.09.1972 r. powołanie do życia Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Policach przy ulicy Janusza Korczaka 1/3, która obejmowała ówczesny powiat szczeciński i miasto Police
 • w 1975 roku zmiana nazwy Poradni na Miejską Poradnię Wychowawczo-Zawodową
 • w 1992 roku zmiana lokalizacji Poradni, przeniesienie na okres 10 lat na ulicę Kresową 8
 • w 1993 roku kolejna zmiana nazwy na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
 • w 1994 roku Poradnia staje się samodzielną jednostką w zakresie obsługi finansowo-księgowej, przejmuje na okres 5 lat opiekę nad rodzinami zastępczymi
 • od 1998 r. pedagodzy Małgorzata Keck i Tamara Wacholc rozpoczynają prowadzenie terapii rodzin
 • w 1999 r. organem prowadzącym Poradnię staje się Powiat Policki; zmiana rejonu działania, do gminy Police i Nowe Warpno dochodzą gminy Kołbaskowo i Dobra Szczecińska
 • Od 2001 r. zorganizowanie Punktu Konsultacyjnego w Przecławiu, w którym prowadzono terapię indywidualną dzieci
 • w czerwcu 2002 roku przeniesienie Poradni do samodzielnego budynku przy ulicy J. Korczaka 27
 • w październiku 2002 r. uroczyste otwarcie nowej siedziby i obchody trzydziestolecia istnienia Poradni
 • w 2003 r. pedagog Zdzisława Gromek wraz z pedagogami gminy Police organizuje I Targi Szkół Ponadgimnazjalnych
 • od 2006 r. Poradnia systematycznie w listopadzie i marcu organizuje Dni Otwarte Poradni
 • w 2006/2007 r. odchodzą na emeryturę psycholog Romana Buras i pedagog Danuta Radziwanowska, które po ukończeniu studiów w 1979 r. podjęły swoją pierwszą pracę w poradni i były zatrudnione w niej ponad 25 lat. Miały one bardzo duży wkład w kształtowanie wizerunku poradni w środowisku lokalnym, jak też tworzenie niezapomnianej atmosfery w zespole pracowników
 • Od marca 2008 r. działa w Zespole Szkół w Przecławiu Punkt diagnostyczny, w którym prowadzi się diagnozę psychologiczno-pedagogiczną dzieci z gminy Kołbaskowo
 • w kwietniu 2008 r. logopeda Anna Pasierb przeprowadza pierwszy konkurs recytatorski „Wierszomanii” dla dzieci przedszkolnych
 • od roku 2009/2010 Poradnia wzbogaca swoją ofertę o działania innowacyjne
 • od 2010 pedagog Renata Majewska we współpracy za PUP w Policach organizuje pierwszy konkurs „Talenty” dla uczniów gimnazjów
 • 01 września 2010 Poradnia podejmuje nowe zadanie – poszerza ofertę o Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci
 • w 2011 Poradnia uzyskuje tytuł „Miejsce odkrywania talentów” nadany przez MEN
 • w kwietniu 2012 zorganizowanie konkursu plastyczno-literackiego dla uczniów szkół podstawowych powiatu polickiego pod hasłem „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” (cyt. J. Korczak)
 • 14.06.2012 r. uroczyste obchody 40-lecia Poradni
 • 17.05.2017 r.  45-lecie Poradni, w ramach obchodów zorganizowano konferencję Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka- Bądźmy Razem.

Dyrektorzy Poradni:

 • mgr Teresa Choroszyńska (1972-1977)
 • mgr Janina Urbaniak (1977-1986)
 • mgr Cecylia Rynkiewicz – Gustaw (1986-1991)
 • mgr Regina Maj (1991-1997)
 • mgr Elżbieta Kaźmierczak – Świtała (1997-2008)
 • mgr Anna Elszkowska ( 2008-2018)
 • mgr Monika Piątkowska od 2018 r.

Wicedyrektorzy Poradni:

 • mgr Wioleta Pacewicz-Chabroń (2008-2009)
 • mgr Tamara Wacholc (2009-2011)
 • mgr Jadwiga Herman (2011-2018)
 • mgr Małgorzata Keck (2018-2020)
 • mgr Joanna Agapow od 2020 r.