Współpraca

Poradnia realizuje swoje cele i zadania współpracując z innymi poradniami oraz instytucjami świadczącymi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, poradnictwa, zajmującymi się problemami dzieci i młodzieży i ich rodzin.

Należą do nich m.in.

 • Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Terapii Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Szczecinie
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, Dobrej Szczecińskiej, Kołbaskowie i Nowym Warpnie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Policach
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
 • Miejski Ośrodek Kultury w Policach
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Policach
 • Środowiskowy Hufiec Pracy w Policach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
 • Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie
 • Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie
 • Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach
 • Placówki NOZZ na terenie powiatu polickiego
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Szczecinie
 • Ośrodek Terapii Dysleksji w Szczecinie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie