Konsultacje

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach dotycząca wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Oferta konsultacji 2017-2018