Mediacje

Zapraszamy na mediacje rodzinne czyli skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów.

Mediacja może mieć zastosowanie w ustalaniu:

  • podziału obowiązków
  • sposobu wychowywania dzieci
  • sposobu spędzania wolnego czasu
  • sposobu zarządzania budżetem domowym
  • miejsca pracy w życiu rodzinnym
  • programu wychodzenia z uzależnienia
  • planu opieki rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi
  • innych spornych spraw.

Mediacja może w tych sytuacjach przyczynić sie do wzajemnego zrozumienia potrzeb i motywacji partnerów, a także pomóc zapobiec rozpadowi związku.

 

Zapraszamy do naszej poradni.

Tamara Wacholc
Mediator rodziny