Poradnia dla dzieci z wadą słuchu i autyzmem

Szanowni Państwo

Z przyjemnością informujemy, że Zachodniopomorski Kurator Oświaty wskazał Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach jako poradnię, w której działać będzie zespół orzekający wydający orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Dla naszych podopiecznych znaczy to, że nie będą musieli już jeździć do Szczecina w celu uzyskania opinii i orzeczenia.