PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I PRZYRODNICZEJ POD NAZWĄ „CHCĘ BYĆ EKO W POWIECIE POLICKIM”.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Policach od 15.09.2017 r. do 15.11.2017 r. realizowany był program edukacji ekologicznej i przyrodniczej pt. „ Żyję zdrowo, wesoło i czysto w zgodzie z otaczającym mnie światem”. Program ten zostało opracowany i zrealizowany w ramach konkursu organizowanego i finansowanego przez Starostwo Powiatowe w Policach Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod nazwą „Chcę być EKO w Powiecie Polickim”.

Zajęcia skierowane były do dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedziale wiekowym od 2 do 6 lat. Edukacja ekologiczna wpleciona w założenia metod terapeutycznych miała na celu kształtowanie wrażliwości oraz racjonalnego stosunku do środowiska przyrodniczego, które postrzegane jest jako najbardziej naturalna forma życia dziecka i najbliższe  środowisko stymulujące jego rozwój. Ponad to celem realizacji programu było:

  • Rozbudzanie potrzeby kontaktu z  przyrodą oraz uświadomienie znaczenia otaczającego środowiska naturalnego w kontekście rozwoju dziecka;
  • Postrzeganie ekosystemu  jako środowiska inspirującego do naturalnych oddziaływań wychowawczo-edukacyjno-terapeutycznych;
  • Edukacja ekologiczna – uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu i zaznajomienie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska i rozumienia konieczności ich przestrzegania
  • Poznanie współzależności między człowiekiem, a środowiskiem oraz kształtowanie opiekuńczego stosunku do siebie, roślin i zwierząt.

Zajęcia realizowane były głównie w formie indywidualnych zajęć logopedycznych a także na zajęciach grupowych o charakterze edukacyjno – wychowawczym. Wszystkie zajęcia dotyczyły edukacji przyrodniczo – ekologicznej. Odbywały się one  w placówkach, do których uczęszczają ww. dzieci. Przeprowadzono takie zajęcia w dwóch placówkach dla dzieci z grup zerowych i klas pierwszych: SOSW nr 1 w Policach dn. 24.10.2017 r. (4 godz) – zajęcia w sali oraz w plenerze. Temat: „Dbamy o przyrodę i środowisko” oraz  SOSW w Tanowie dn. 26.10.2017 r. (4 godz) – zajęcia w sali. Temat zajęć: „Poznajemy świat zwierząt”.

Dnia 10.11.2017 r. odbył się Festyn Ekologiczny podsumowujący realizację programu dla dzieci uczestniczących w realizacji projektu, który prowadzili aktorzy z grupy teatralnej pod nazwą WILK-ART wraz z realizatorami projektu.

Realizatorki  projektu:
Pedagog Beata Bączyńska i Logopeda Dagmara Rogosz – Modrzejewska

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Policach Anna Elszkowska i realizatorzy programu pragną podziękować Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydziałowi Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach za organizację programu oraz za wyróżnienie, nagrody i sfinansowanie jego realizacji.
Dzieciom, rodzicom serdecznie dziękujemy za wspólną pracę i zabawę.