Projekt Nr RPZP.08.06.00-32-K052/18 pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.”

POSTĘP RZECZOWY II KWARTAŁ 2019
POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ

Attachments