Projekt Nr RPZP.08.06.00-32-K052/18 pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.”

załącznik 8.6 Plan IV kwartał 2021
załącznik 8.6 postęp rzeczowy za III kwartał 2021
załącznik 8.6 plan na III kwartał 2021
POSTĘP RZECZOWY II KWARTAŁ 2019
POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ

Attachments