Sieć współpracy logopedów Powiatu Polickiego

 

Zespół logopedów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach zaprasza logopedów pracujących w placówkach naszego powiatu do udziału w pracującej już grupie.

Celem działania  naszej grupy jest poszerzanie wiedzy dotyczącej pracy z dzieckiem, rozwijanie warsztatu pracy terapeutycznej, współdziałanie na rzecz dzieci.

 

 Zadania realizowane w ramach sieci współpracy:

 • rozpoznawanie potrzeb wśród logopedów z powiatu polickiego
 • dzielenie się wiedzą z odbytych szkoleń
 • analiza przypadku
 • wymiana informacji dotyczących tematyki, form i terminów szkoleń
 • organizacja, prowadzenie szkoleń dla pracowników placówek
 • organizacja, prowadzenie szkoleń dla rodziców dzieci z placówek
 • wzbogacanie wiedzy poprzez analizę profilu rozwojowego ucznia na przestrzeni lat

Jak będziemy działać?

 • kontynuujemy cykliczne spotkania Grupy Wsparcia Logopedów wg ustalonego planu
 • zrealizujemy szkolenia i prelekcje w ustalonych terminach i wybranej tematyce
 • wspieramy logopedów na bieżąco w rozwiązywaniu trudnych zadań terapeutycznych i diagnostycznych w formie porad i konsultacji
 • informujemy na naszej stronie internetowej o terminach i formach podejmowanych działań

Plan działań w ramach sieci współpracy dla grupy logopedów z placówek powiatu polickiego:

 • ustalenie zadań na bieżący rok
 • ustalenie harmonogramu spotkań i form współpracy w ramach sieci
 • realizacja działań zgodnie z przyjętym planem i harmonogramem
 • podsumowanie działań, ewaluacja

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: sekretariat@poradniapolice.pl