Sieć współpracy nauczycieli WWRDz

 

Sieć współpracy dla nauczycieli wspomagających w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół z terenu działania naszej placówki – w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach zaprasza na spotkania Sieć współpracy w ramach: „Sieci współpracy nauczycieli wspomagających w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół”

 

Celami spotkań naszej grupy jest:

  • poszerzanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej;
  • poszerzanie warsztatu pracy;
  • wymiana doświadczeń zawodowych oraz omawianie bieżących problemów;
  • dzielenie się wiedzą zdobytą podczas szkoleń;
  • pogłębienie kontaktów między placówkami oświatowymi, a pracownikami Poradni.

 

Do udziału w naszych spotkaniach zapraszamy nauczycieli wspomagających w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół z terenu działania naszej placówki.

 

O planowanym terminie spotkania zostaniecie Państwo powiadomieni za pomocą poczty email.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt sekretariat@poradniapolice.pl