Sieć współpracy pedagogów Powiatu Polickiego

 

Zapraszamy do  udziału w pracującej już grupie.

 

Co zrobiliśmy:

 1. Spotkanie Grupy Wsparcia Pedagogów Powiatu Polickiego – I w tym roku szkolnym dnia 27.10.2017 r. w godz. 9.00 – 13.00 w gimnazjum w Przecławiu.

 

Tematem spotkania była oferta PPP w tym roku szkolnym pod kątem wspomagania szkół i placówek i zmiany w prawie oświatowym

 • Omówienie potrzeb szkół odnośnie oferty poradni.
 • Ustalenie terminów prelekcji w szkołach (prowadzone przez terapeutę Tamarę Wacholc)
 • Analiza nowych przepisów i rozporządzeń, dotyczących pomocy psych. – ped. w szkołach i nowych przepisów dot. organizacji pracy poradni
 • Superwizja trudnych wychowawczo przypadków z pracy pedagogów szkolnych z wnioskami do pracy

 

 1. Spotkanie Grupy Wsparcia Pedagogów Powiatu Polickiego 24.11.2017 r. w PSP Mierzyn w godz. 9.00 – 13.00.
 • Przedstawienie pedagogom Projektu NPZ „Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej”. (Tamara Wacholc)
 • Omówienie przykładowego scenariusza zajęć: „Samouszkodzenia – czy ten problem może dotyczyć mojego ucznia?”
 • Udostępnienie pedagogom Prezentacji w zakresie interwencji kryzysowej NPR na lata 2016-2020
 • Konsultacja z wicedyrektorami szkoły, dotycząca uczniów, którzy będą realizować zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia

Wsparcie merytoryczne pedagogów szkolnych dotyczące funkcjonowania i organizowania pomocy dla dzieci i młodzieży problemowej i objętej terapią.

 

Co będziemy robić:

 1. Kontynuacja spotkań Grupy Wsparcia Pedagogów Powiatu Polickiego (15.12.2017 r. – I semestr i kolejne spotkania w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 – terminy ustalane na kolejnych spotkaniach). Tematyka adekwatna do potrzeb: superwizje trudnych wychowawczo przypadków, wymiana informacji ze szkoleń i konferencji, rozwiązywanie trudnych sytuacji szkolnych itp.
 2. Realizacja ustalonych terminów szkoleń i prelekcji.
 3. Wsparcie pedagogów na bieżąco w formie porad i konsultacji w odniesieniu do pojawiających się problemów i monitorowania pracy z dziećmi objętymi pomocą diagnostyczną i terapeutyczną poradni.