Dzień otwarty

W roku 2020/2021 w związku z sytuacją epidemiczną w kraju zrezygnowaliśmy z organizacji Dnia Otwartego.

DZIEŃ OTWARTY zorganizowano w odpowiedzi na potrzebę środowiska. Dzięki takiej możliwości rodzice mogą wziąć udział w konsultacjach i w ten sposób rozwiać wątpliwości w sprawach dotyczących problemów dydaktycznych i wychowawczych swoich dzieci. W ofercie znalazły się nieodpłatne porady pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty rodzinnego oraz doradcy zawodowego.

Co roku dużym powodzeniem cieszą się porady wychowawcze. W przypadku uczniów młodszych przeważają problemy dotyczące dojrzałości szkolnej, nieśmiałości i lateralizacji, trudności w czytaniu i pisaniu lub liczeniu. Dzieci wymagające pogłębionej diagnozy są zapisywane na badania specjalistyczne. U dzieci starszych konsultuje się problemy wieku dorastania oraz problemy emocjonalno-społeczne.

W przypadku trudności z wymową niezbędna jest wizyta dziecka u logopedy. Tylko w ten sposób można się dowiedzieć czy narządy artykulacyjne są prawidłowo zbudowane. Rodzice chętnie korzystają z porad logopedycznych oraz pedagogicznych dotyczących pracy z dzieckiem w domu.

W programie Dnia Otwartego znajdują się także porady zawodowe związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. Młodzież bardzo chętnie korzysta z indywidualnych badań w kierunku preferencji zawodowych.

Informacje uzyskać można również telefonicznie w sekretariacie PPP pod numerem 91 317 67 29.