Konferencja WWRDz

  1. Program konferencji.
  2. Sprawozdanie z konferencji.
  3. Prezentacje:
    – Współpraca z Samorządem – konferencja.
    – Funkcjonalna terapia ręki – Wspieranie samodzielności dziecka.

Podziękowanie

Chcielibyśmy podziękować za udział w konferencji „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – BĄDŹMY RAZEM”.

Serdecznie dziękujemy prelegentom, którzy podzieli się swoją wiedzą. Państwa referaty znacząco przyczyniły się do pogłębienia poruszanej tematyki.

Dziękujemy: Panu dr Radosławowi Piotrowicz z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Pani dr n. med. Hannie Podraza z Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie, Oddział Neurologii Dziecięcej.

Pani mgr Jolancie Rafał-Łuniewskiej z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Pani dr n. zdr. Iwonie Radlińskiej z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Pani  mgr Annie Elszkowskiej, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach

Pani mgr Małgorzacie Włodarczyk z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach

Paniom: mgr Luizie Klukowskiej, mgr Barbara Banderowicz ze  Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 1 w Policach

Paniom: mgr Iwonie Złotek, mgr Dorocie Runiewicz ze  Specjalnego Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego w Tanowie

Panu  mgr Krzysztof Kmetyk ze  Szpitala Publicznego ZOZ w Choszcznie, Oddział Rehabilitacji Medycznej

Paniom: mgr Elżbiecie Świtała i mgr Patrycji Lutkiewicz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach

 

To jak licznie przybyliście Państwo na konferencję jest dla nas najlepszym dowodem na to, że to co robimy warte jest naszego zaangażowania. Nic jednak nie zadziałoby się bez Państwa.

Dziękujemy więc wszystkim razem i każdemu z osobna. Lista gości jest długa ale warto ją przypomnieć.

Dziękujemy:

Przedstawicielom władz oświatowych:

Wicekuratorowi Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty w Szczecinie  Panu Jerzemu Sołtysiak

Starszemu specjaliście Wydziału Wspierania Edukacji Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty w Szczecinie  Pani Ewie Kulkowskiej

Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Kultury Powiatu Polickiego Pani Krystynie  Wiśniewskiej

Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury Gminy Police Panu Witoldowi  Stefańskiemu

Przedstawicielom władz samorządowych

Staroście Polickiemu Panu Andrzejowi  Bednarek

Wicestaroście Polickiemu Panu Mariuszowi Sarneckiemu

Członkowi Zarządu Powiatu Pani Beacie  Chmielewskiej

Przewodniczącemu Rady Miejskiej Polic Panu Witoldowi Król

Burmistrzowi Nowego Warpna Panu Władysławowi  Kiraga

Przewodniczącej Komisji Edukacji w Radzie Powiatu i Dyrektor MOK Pani Annie Ryl

Przedstawicielom placówek oświatowych i opiekuńczo wychowawczych

Dyrektor SOSW Tanowo Pani Beacie Brzostek

Dyrektorowi  SOSW DNR Panu Ryszardowi Budzisz

Dyrektorowi MOW Panu Mieczysławowi Karpiszyn

Dyrektor DDz w Tanowie Pani Barbarze Zamachowskiej

Dyrektor DDz w Policach Pani Katarzynie Falbogowskiej

Dyrektor PCPR Pani Beacie Karlińskiej

Dyrektorowi PUP Panu  Janowi Sławczyńskiemu

Pragniemy serdecznie podziękować Pani Róży Czerniawskiej-Karcz – poetce, publicystce, Pani prezes Szczecińskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, od wielu lat przewodniczącej jury w konkursie „Wierszomania”.

Nie sposób wymienić indywidualnie każdego dyrektora i nauczyciela, którzy byli z nami,  więc robimy to wspólnie.

Dziękujemy: Dyrektorom poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedszkoli, szkół i placówek działających na rzecz dziecka i rodziny a także wszystkim nauczycielom z tych placówek obecnych  na konferencji

Dziękujemy przedstawicielom placówek prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesną interwencję.

Przedstawicielom służby zdrowia: lekarzom, pielęgniarkom, fizjoterapeutom w tym także Pani Prezes Hospicjum w Policach Pani Aleksandrze Mazur-Woronieckiej

Pracownikom naukowym i środowiska akademickiego

Przedstawicielom placówek i stowarzyszeń działających na rzecz dziecka i rodziny

Przedstawicielom  Sądu i służb mundurowych

Przedstawicielom związków zawodowych

Dziękujemy także rodzicom

Niezmiernie miło nam było również gościć Emerytów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach.

 

Z wyrazami wdzięczności

Dyrektor i Pracownicy PPP w Policach