XV TARGI SZKÓŁ już za nami.

Kwiecień to intensywny czas różnych targów edukacyjnych, spotkań z uczniami poszukującymi wymarzonej szkoły. W dniu 26 kwietnia 2018 roku odbyły się XV Targi Szkół Polic i Szczecina. Swoje stoiska zaprezentowało 21 szkół ogólnokształcących i branżowych szkół zawodowych. Pośród wielu stoisk nie zabrakło również stoiska OHP. Ofertę dla absolwentów prezentowało również stoisko Powiatowego Urzędu Pracy w Policach. Zorganizowane Targi były miejscem wzajemnej komunikacji pomiędzy przedstawicielami różnych szkół a młodzieżą, która wciąż ma więcej pytań i wątpliwości aniżeli odpowiedzi co do wyboru dalszego miejsca zdobywania wiedzy i umiejętności. Przedstawiciele szkół prezentowali atrakcyjne kierunki kształcenia, ciekawe zawody, pokazywali umiejętności nabywane w toku nauki, rozdawali również zainteresowanym ulotki informacyjne, w których znajdowały się informacje dotyczące całej procedury przyjęcia do wybranej szkoły. Każde stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli szkół przybyłych na Targi. Dużo zainteresowania wzbudzały multimedialne prezentacje przygotowane przez prezentujące się na Targach szkoły. Zainteresowanie Targami było bardzo duże, goście z wielkim zapałem promowali swoje placówki przedstawiając korzyści płynące z wyboru właśnie ich szkoły. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

Swoją obecnością Targi zaszczycili między innymi:

– Przewodniczący Rady Powiatu p. Cezary Arciszewski

– Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu, Dyrektor MOK p. Anna Ryl

– Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego p. Krystyna Wiśniewska

– Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach p. Jan Sławczyński

– Radna Rady Miejskiej w Policach p. Krystyna Seweryńczyk

– Wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach p. Jadwiga Herman

 

Dziękujemy wszystkim wystawcom za stworzenie i przedstawienie atrakcyjnych ofert a odwiedzającym za liczne przybycie oraz współtworzenie miłej, twórczej atmosfery.

Zapraszamy do Fotogalerii.