Zespoły

Zespoły  Pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Policach

Zespół ds. opieki nad małym dzieckiem:

 • psycholog – Z. Leszczyńska
 • psycholog – D. Gniewosz
 • pedagog – M. Kędzior
 • psycholog – M. Myszak
 • pedagog – K. Sołtysińska
 • pedagog – M. Włodarczyk
 • pedagog – J. Agapow

Zespół ds. opieki nad uczniem w szkole podstawowej – I etap edukacyjny obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna – kształcenie zintegrowane:

 • psycholog – A. Grykias
 • pedagog – W. Pacewicz-Chabroń
 • pedagog – A. Tomaszewska
 • pedagog – M. Czubala

Zespół ds. opieki nad uczniem w starszym wieku szkolnym – II etap edukacyjny obejmujący klasy IV-VIII szkoły podstawowej, nauczanie przedmiotowe, szkół średnich , w tym branżowych:

 • psycholog –  P. Lutkiewicz
 • psycholog – A. Wojak
 • pedagog – J. Herman
 • psycholog – N. Kwapis
 • pedagog – M. Depta

Zespół ds. wspierania dziecka oraz wspomagania wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, przedszkola, szkoły, placówki:

 • pedagog, terapeuta rodzinny, socjoterapeuta – M. Keck
 • pedagog, terapeuta rodzinny, psychoonkolog – T. Wacholc
 • pedagog, terapeuta – K. Marcinków

Zespół ds. opieki nad dzieckiem, uczniem z zaburzeniami mowy i języka (z zaburzeniami komunikacji językowej):

 • logopeda – R. Gniewosz
 • neurologopeda – A. Pasierb
 • logopeda – D. Rogosz-Modrzejewska