Zespoły

Zespoły  Pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Policach

Dział opieki nad małym dzieckiem

 • opieka nad dzieckiem od urodzenia do podjęcia obowiązku szkolnego (diagnoza, terapia, opiniowanie, orzecznictwo),
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • współpraca z przedszkolami funkcjonującymi na terenie powiatu polickiego,
 • prowadzenie doradztwa dla nauczycieli, specjalistów i rodziców.

Dział opieki nad dzieckiem w młodszym wieku szkolnym

 • opieka nad uczniami szkół podstawowych z klas I-VI (diagnoza, terapia, opiniowanie, orzecznictwo),
 • współpraca ze szkołami funkcjonującymi na terenie powiatu polickiego,
 • prowadzenie doradztwa dla nauczycieli, specjalistów i rodziców.

Dział poradnictwa dla młodzieży

 • opieka nad uczniami szkół podstawowych z klas VII-VIII oraz szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (diagnoza, terapia, opiniowanie, orzecznictwo),
 • współpraca ze szkołami funkcjonującymi na terenie powiatu polickiego,
 • prowadzenie doradztwa dla nauczycieli, specjalistów i rodziców,
 • doradztwo zawodowe.

Zespół ds. wspierania dziecka oraz wspomagania wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, przedszkola, szkoły, placówki

 • prowadzenie pracy psychoprofilaktycznej z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczycielami i specjalistami,
 • prowadzenie terapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej.

Dział terapii mowy

 • badania diagnostyczne dzieci i młodzieży,
 • indywidualna i grupowa terapia logopedyczna,
 • współpraca z nauczycielami i specjalistami przedszkoli i szkół z terenu powiatu polickiego.