Zespoły

Zespoły  Pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Policach rok szkolny 2018/2019

 

 1. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka:
 • psycholog – M. Myszak
 • pedagog – K. Sołtysińska
 • logopeda – D. Rogosz-Modrzejewska

 

TERAPEUCI WWRD:

 • Banderowicz Barbara
 • Włodarczyk Małgorzata

 

 1. Zespół ds. opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym:
 • psycholog – Z. Leszczyńska
 • psycholog – D. Gniewosz
 • pedagog – M. Kędzior

 

 1. Zespół d/s opieki nad uczniem w szkole podstawowej – I etap edukacyjny obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna – kształcenie zintegrowane:
 • psycholog – A. Grykias
 • psycholog – T. Bartoszewski
 • pedagog – W. Pacewicz-Chabroń
 • pedagog – A. Tomaszewska

 

 1. Zespół ds. opieki nad uczniem w starszym wieku szkolnym – II etap edukacyjny obejmujący klasy IV-VIII szkoły podstawowej, nauczanie przedmiotowe, w tym klasy gimnazjalne. Uczniowie średnich szkół, w tym branżowych
 • psycholog –  P. Lutkiewicz
 • psycholog – A. Wojak
 • psycholog – M. Zabłocka
 • pedagog – A. Elszkowska
 • pedagog – J. Herman
 • pedagog – J. Wojciechowski

 

 1. Zespół d/s wspierania dziecka oraz wspomagania wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, przedszkola, szkoły, placówki:
 • pedagog, terapeuta rodzinny, socjoterapeuta – M. Keck
 • pedagog, terapeuta rodzinny, psychoonkolog – T. Wacholc

 

 1. Zespół ds. opieki nad dzieckiem, uczniem z zaburzeniami mowy i języka (z zaburzeniami komunikacji językowej):
 • logopeda – R. Gniewosz
 • logopeda – A. Pasierb
 • logopeda – D. Rogosz-Modrzejewska