Akademia Małych Zawodowców – Program preorientacji zawodowej dziecka w wieku przedszkolnym

Przedszkole Publiczne Nr 1 „Calineczka” w Policach, zostało zaproszone do udziału w projekcie edukacyjnym opracowanym przez doradcę zawodowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach – panią Iwonę Włodarską – „Akademia małych zawodowców”.

Pomysł na innowacyjne spojrzenie na preorientację zawodową dzieci w wieku przedszkolnym zrodził się w toku rozmów i spotkań doradcy i nauczycieli grupy pięciolatków. W celu uatrakcyjnienia zajęć, do komunikacji z dziećmi używana jest maskotka myszki o imieniu „Bibliotka”, która jest swoistym pomostem pomiędzy prowadzącymi a słuchaczami Akademii. W ramach projektu odbywają się cykliczne spotkania w Bibliotece im. Marii Skłodowskiej- Curie w Policach z przedstawicielami różnych zawodów.

W ramach Akademii odbyły się również warsztaty dla rodziców pięciolatków z cyklu „Mój tata/Moja mama jest fachowcem”. Projekt został również doceniony przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie, czego wyrazem było zaproszenie na wojewódzki finał Drugiego Europejskiego Tygodnia Kwalifikacji Zawodowych, który odbył się 24 stycznia 2018 roku w Łobzie.