Sczepienia uczniów w wieku 12-18 lat

Szanowni Państwo

Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych.

Po zakończeniu wakacji szczepienia przeciw COVID-19 będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Szczepienia będą realizowane według ustalonego harmonogramu, który obejmie także działania informacyjne w szkołach i placówkach. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia.

W poniżej przekazujemy komunikat MEiN dotyczący szczepień uczniów w wieku 12-18 lat oraz dodatkowe materiały informacyjne. 

Informacje w linku:

 1. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat
 2. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat
 3. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – komunikat MEiN
 4. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19

Dzień Otwarty Poradni 12.06.2021 r.

Szanowni Państwo, 

W związku z powrotem uczniów do edukacji stacjonarnej, mamy przyjemność zaprosić rodziców, opiekunów prawnych i nauczycieli, do skorzystania z konsultacji z naszymi specjalistami podczas Dnia Otwartego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach.

Wzorem lat ubiegłych Dzień Otwarty PPP organizowany jest w sobotę, 12 czerwca 2021 r. w godz. od 8.00 do 16.00.

Zapraszamy szczególnie tych z Państwa, którzy dostrzegają u swoich dzieci/uczniów skutki pandemii COVID-19, w tym długotrwałej edukacji zdalnej oraz izolacji od kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami.

Do Państwa dyspozycji będą nasi psycholodzy (8.00-16.00), pedagodzy (8.00-16.00), logopedzi (8.00-15.00) oraz terapeuta integracji sensorycznej (9.00-14.00) i doradca zawodowy (12.00-16.00).

Pracownicy Poradni będą udzielać konsultacji, między innymi, na temat:

 • wsparcia uczniów w związku z powrotem do nauczania stacjonarnego
 • wsparcia dzieci przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną
 • trudności związanych z nauką i relacjami rówieśniczymi po okresie nauki zdalnej
 • wspomagania wychowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami w zachowaniu, problemami emocjonalnymi, problemami przystosowawczymi, trudnościami okresu dojrzewania
 • trudności w czytaniu i pisaniu (ryzyko dysleksji, specyficzne potrzeby edukacyjne)
 • rozwoju i zaburzeń mowy
 • pracy z dzieckiem z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną lub opóźnionym rozwojem mowy
 • indywidualnych i rodzinnych sytuacji kryzysowych

Pracownicy Poradni będą udzielać konsultacji według następującego grafiku:

Monika Piątkowska

dyrektor

g. 10-16, gabinet dyrektora

Joanna Agapow

wicedyrektor

g.8-13.30 gabinet wicedyrektora

Dagmara Rogosz -Modrzejewska

logopeda

g.8-12, gabinet 5

Anna Pasierb

logopeda

g.12-15, gabinet 5

Włodarczyk Małgorzata

terapeuta SI

g.9-14, gabinet ul. Kresowa 5

Magdalena Czubala

pedagog

g.8-12, gabinet 7

Wioleta Pacewicz-Chabroń

pedagog

g.11-16, gabinet 7

Monika Kędzior

pedagog

g.8-11, gabinet 6

Aneta Wojak

psycholog

g.12-16, gabinet 8

Dominika Gniewosz

psycholog

g.8-13, gabinet dawne kadry

Zuzanna Leszczyńska

psycholog

g.8-12, gabinet 4

Małgorzata Myszak

psycholog

g.12-16, gabinet 4

Tamara Wacholc

terapeuta rodzinny

g.11-14, gabinet 6

Zapraszamy

Finał XIV Wierszomanii za nami

zdjęcia dzieci i rodzice w ogrodzie

W dniu 28.05.2021r. odbyła się w poradni uroczystość nagrodzenia laureatów i wyróżnionych dzieci tegorocznego konkursu „Wierszomania”. Tak, jak i w ubiegłym roku konkurs odbywał się online, a Jury wyłoniło zwycięzców oglądając nadesłane filmiki. Werdykt został ogłoszony na stronie poradni, a nagrodzone i wyróżnione dzieci wraz z rodzicami zostały zaproszone na piątek 28 maja do poradni.

Organizatorzy Konkursu przygotowali jedną z sal, gdyż zapowiadała się deszczowa pogoda. Sala na parterze z możliwością wyjścia na taras i ogród poradni została udekorowana kolorowymi balonami, aby stworzyć miłą atmosferę. Starostwo powiatowe i Kuratorium Oświaty objęły, jak co roku patronatem nasz Poetycki Konkurs oraz zafundowały laureatom przepiękne nagrody. W sali ustawiono również projektor i ekran, aby można było obejrzeć filmiki nagrodzonych, recytujących dzieci.

Starosta Policki pan Andrzej Bednarek odwiedził naszą placówkę i obejrzał pracę nagrodzonych dzieci.

Na uroczystość przybyły wszystkie nagrodzone dzieci z I, II i III miejsca oraz dzieci wyróżnione wraz z rodzicami.

Na rozdaniu nagród obecna była także p. Anna Słowińska, Prezes Zarządu Regionalnego Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego w Policach, która była członkiem jury spoza poradni.

Pani dyrektor Monika Piątkowska powitała wszystkich zebranych gości, a następnie oddała głos przewodniczącej jury pani Tamarze Wacholc, która odczytała werdykt i jego uzasadnienie.  Następnie  zaprezentowano filmiki recytujących dzieci. Występy były radosne i urocze, pięknie wpisały się w tegoroczne hasło Wierszomanii, które brzmiało „Nieśmy światu radość wierszem”.

Po obejrzeniu nagrań, wręczono laureatom nagrody i dyplomy. Dzieci z przejęciem i uśmiechem odbierały paczki z upominkami i grami rodzinnymi. Rodzice z dumą podziwiali swoje pociechy.

Pogoda sprawiła wszystkim miłą niespodziankę. Zza chmur wyszło słońce i można było przeprowadzić sesję zdjęciową w ogrodzie poradni, wśród zieleni i kwiatów.

Zrobiono wiele pamiątkowych zdjęć z udziałem dzieci, rodziców i pracowników poradni.

Na pożegnanie dzieciom wręczono kolorowe balony i podziękowano wszystkim za udział, zapraszając na kolejną, XV edycję Wierszomanii. 

Opracowanie: Tamara Wacholc

Finał XIV edycji konkursu wierszy „Wierszomania”

napis wierszomania

XIV edycja konkursu wierszy „Wierszomania” organizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach za nami. W bieżącym roku, podobnie jak w ubiegłym, ze względu na panującą pandemię konkurs odbył się w trybie online. Filmy z nagraniami recytowanych przez dzieci wierszy nadsyłane były do poradni, zgodnie z regulaminem, w terminie od 1. do 15. maja 2021 r. W tegorocznym konkursie mogły wziąć udział dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych z gmin powiatu polickiego. Rodzic/opiekun prawny mógł zgłosić wszystkie swoje dzieci w wieku przedszkolnym. Uczestnicy prezentowali jeden wybrany przez siebie utwór o tematyce zgodnej z hasłem konkursu. Rodzice i opiekunowie zostali zachęceni do włączenia się do inscenizacji i wspaniale wywiązali się ze swojego zadania! Prezentacja utworu, nagranie nie mogło przekroczyć 80 sekund.

W bieżącym roku na konkurs wpłynęło jeszcze więcej nagrań niż w roku ubiegłym, co bardzo ucieszyło organizatorów, bo potwierdziło trafność przyjętej przez nas, w trudnym czasie pandemii, formuły, dając jednocześnie dzieciom możliwość na zaprezentowanie swoich talentów, a rodzicom na czas wspólnie spędzony z dzieckiem, który z pewnością zaprocentuje w postaci wspaniałych owoców w sferze wychowania.

Tegoroczny tytuł konkursu „Nieśmy światu radość wierszem” miał na celu zachęcenie do przeżycia wspaniałych emocji towarzyszących twórczości artystycznej dzieci, a także miał zainspirować do rozweselenia tego trudnego okresu, w którym mamy tyle wyrzeczeń, obostrzeń, nakazów i zakazów w związku z pandemią.

Honorowy patronat nad konkursem objęli tradycyjnie: Zachodniopomorski Kurator Oświaty oraz Starosta Policki.                                                                                                    

      Na konkurs wpłynęło 26 zgłoszeń wraz z nagraniami wideo dzieci z 13 różnych przedszkoli
      powiatu polickiego. Poziom tegorocznego konkursu w pełni zadowolił jurorów,
     gdyż nadesłane prace są piękne i świadczą o bardzo dobrej współpracy dzieci z rodzicami.

      Gromkie brawa należą się wszystkim dzieciom za opanowanie recytowanych wierszy, gdyż
     niektóre z nich były naprawdę długie. Wśród tegorocznych recytatorów pojawiły się nowe
     talenty, dzieci tak pięknie recytujące, że aż zapierało dech w piersiach. Cóż to za
     deklamacje! Dykcja, intonacja i emisja głosu! Godne ogólnopolskiej wielkiej sceny!  Bardzo
     interesujące były też pomysły rodziców na nagrania, w pięknej scenerii, na łonie natury, 
      w lesie, nad rzeką. Pomysłów było wiele, różnorodne były również formy prezentacji
     wierszy: forma wykładu, forma przedstawienia.

     Przy ocenie jury brało pod uwagę:

– stopień opanowania pamięciowego tekstu,

– poprawne i płynne deklamowanie,

– świadome używanie środków ekspresji w interpretacji tekstu (strój, ruch),

– ogólne wrażenie artystyczne.

      W skład tegorocznego jury weszli:

 • pani Anna Słowińska, Prezes Zarządu Regionalnego Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego w Policach ;
 • pani Tamara Wacholc, Przewodnicząca jury, terapeuta rodzinny, wieloletni członek Jury Konkursu Wierszomanii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Policach; oraz
 • pani Renata Gniewosz – logopeda i emisjonistka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach.

Główną organizatorką, jak co roku matką i inicjatorką przedsięwzięcia była pani Anna Pasierb – logopeda z poradni w Policach.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników, w efekcie długich i owocnych obrad, Jury ogłosiło swój werdykt :

I MIEJSCE : Jan Świeżewski z SP Przecław (oddział przedszkolny) z wierszem: „Okulary” Juliana Tuwima

II MIEJSCE: Antonina Wesołowska z PP w Tanowie z wierszem „Kotek” Juliana Tuwima

III MIEJSCE: Sebastian Janus z PP nr 9 w Policach z wierszem „Jak to dobrze być  

                       chłopakiem”  Katarzyny Kowalskiej

Przyznano również  4 wyróżnienia:

1. Michalina Jezierska z PP nr 9 w Policach z wierszem „Liski” Wandy Chotomskiej

    (najmłodsza uczestniczka Wierszomanii)

2. Adrianna Adamus z PP w Trzebieży z wierszem „Mucha” Jana Brzechwy

3. Franciszek Gajkowski z PP nr 8 w Policach z wierszem „Na wyspach Bergamutach”

                                           Jana Brzechwy

4. Sonia Przybylak z PP nr 5 w Policach z wierszem „Skarżypyta” Jana Brzechwy

Tegoroczny konkurs wierszy „Wierszomania” w pełni osiągnął wszystkie założone cele, jakimi były:

 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań dziecięcych,
 • upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci,
 • prezentacja umiejętności dzieci w przyjaznej atmosferze,
 • podnoszenie świadomości własnych emocji,
 • uwrażliwienie na piękno języka literackiego,
 • budowanie właściwych relacji pomiędzy dziećmi, rodzicami i nauczycielami.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, rodzicom zaangażowanym w przygotowanie nagrań i zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców, możemy jednak dodać, iż tegoroczny konkurs był tak pełen pięknych recytacji, że śmiało możemy powiedzieć, że wszystkie uczestniczące w nim dzieci są zwycięzcami.

Serdecznie zapraszamy nagrodzone i wyróżnione dzieci wraz z rodzicami na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się w ogrodzie Poradni w dniu 28 maja o godzinie 14.00.

Wszystkich pozostałych uczestników również nagradzamy za wspaniałe recytacje. Zapraszamy po odbiór nagród i dyplomów od dnia 7 czerwca w godzinach 8-15 w siedzibie Poradni w Policach (dn.12 czerwca również pracujemy) .

Opracowanie:

Renata Gniewosz

Drogie Przedszkolaki

napis wierszomania

Małymi krokami próbuje zawitać do nas wiosna, a zatem czas pomyśleć o „Wierszomanii”. W związku z tym, mamy przyjemność zaprosić na XIV edycję „Wierszomanii”, która w tym roku szkolnym będzie organizowana pod hasłem „Nieśmy światu radość wierszem”. Termin przeglądu zaplanowany jest na maj 2021. Szczegółowe informacje, regulamin oraz karty zgłoszenia przesyłamy poniżej.

Do placówek z rejonu powiatu polickiego

Szanowni Państwo

Ograniczenia dotyczące kontaktu z przedszkolami, szkołami i placówkami uniemożliwiają nam bezpośrednią obecność w Państwa placówkach. Jednocześnie informujemy, że na bieżąco realizowane są wszelkie formy wsparcia dla nauczycieli, rodziców i uczniów na terenie poradni. Istnieje także możliwość prowadzenia działań wspierających rodziców i nauczycieli na terenie danej szkoły, przedszkola i placówki na drodze telefonicznej, elektronicznej (przy pomocy dostępnych platform edukacyjnych) lub mailowej.

Zachęcamy serdecznie do kontaktu z koordynatorem placówki oraz do przeglądania naszej strony internetowej, gdzie zamieszczane są materiały dla rodziców i nauczycieli z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.