Autor: Adam

Dzień otwarty już za nami.

Wiosna nadeszła i kolejny Dzień Otwarty Poradni w Policach już za nami. Rodzice jak zwykle dopisali, a  17.03.2017 r.  z porad i wsparcia naszych specjalistów skorzystało 26 rodziców i opiekunów. Najliczniejsze grono stanowili rodzice dzieci w wieku przedszkolnym, które mają trudności natury logopedycznej, emocjonalnej i wychowawczej czy też wykazują nieprawidłowości rozwojowe.  Kolejna okazja do skorzystania z konsultacji z psychologami, pedagogami, logopedami, terapeutami rodzinnymi i doradcą zawodowym już jesienią. Serdecznie zapraszamy.

POLICJANT – ZAWÓD (AMZ) W DZIALE REGIONALNYM – relacje.

9 marca 2018 r. odbyło się trzecie spotkanie, których organizatorem jest Pani Iwona Włodarska, doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach we współpracy z Publicznym Przedszkolem nr 1 „Calineczka” i policką Biblioteką w Dziale Regionalnym. AMZ skierowana jest do dzieci, 5-latków i celem jest poznanie niektórych zawodów, poprzez literaturę dla najmłodszych, uczestniczenia w kilku spotkaniach z dorosłymi wykonującymi ciekawe zawody, m. in.: bibliotekarza, fryzjera, policjanta, ogrodnika, itp. A prezentowana literatura podczas spotkania ma na celu kształtowanie nawyków sięgania po książki, aby zdobywać wiedzę, rozwijać pamięć, wyobraźnię, pozytywne postawy i dobrą zabawę. Na zakończenie każdego spotkania, dzieci w przedszkolu wykonają wspólnie jeden obrazek, a z nich powstanie książeczka o zawodach. Na zakończenie wszystkich spotkań, przedszkolaki otrzymają dyplomy ukończenia AMZ.

Przedstawicielami  zawodu policjanta byli zaproszeni goście z Komendy Powiatowej Policji w Policach, asp. sztab. Iwona Grefenheim i sierż. Mateusz Garbaciak, Przewodnik Psa Służbowego z psem „ORO” (z niespodzianką).  Elżbieta Kacprzak, bibliotekarka w imieniu organizatorów przywitała dzieci i zaproszonych gości w Dziale Regionalnym, a Pani Iwona z „Myszką Biblioteczką” – maskotką wprowadziła dzieci w świat zawodu policjanta czytając wiersze: „Pan policjant”, autorstwa Bożeny Formy i „Policjant”, autorstwa Czesława Janczarskiego (zmodyfikowany wiersz „Milicjant”) oraz prezentując opowieści „Gdy dorosnę, zostanę…”.

Policjanci opowiedzieli dzieciom, jak to się stało, że wykonują ten zawód. Jak wygląda ich praca na co dzień? Jak musieli się uczyć i ćwiczyć, aby być sprawnym fizycznie i zdać testy na policjanta? Opowiedzieli o służbie, którą pełnią na rzecz społeczeństwa, strzegąc przestrzegania przepisów prawa, bezpieczeństwa, a także dbając i chroniąc przed niebezpieczeństwem (w domu, przedszkolu, na drodze i nie tylko…). Zaciekawione dzieci zadawały wiele pytań, a także odpowiadały na wiele pytań zadawanych przez policjantów, m. in. o zagrożeniach, które czyhają itp.  A jedną z wielu niespodzianek spotkania był pies „ORO”, który stał się żywą maskotką i otrzymał w nagrodę, piszczącą kość-zabawkę.

Sierż. Mateusz Garbaciak, Przewodnik Psa Służbowego opowiedział dzieciom, jakie psy i dlaczego pełnią służbę w Policji. Kolejną niespodzianką była przymiarka służbowych czapek policyjnych różnego stopnia i umundurowania. Następnie mogli swoje odciski uwiecznić na prawdziwych policyjnych kartach- dowodach. Wszyscy chcieli przymierzyć, spróbować… Chętnych nie brakowało, aby choć na chwilę poczuć się w roli policjanta. Na zakończenie spotkania dzieci zostały obdarowane opaskami odblaskowymi, a dzieci przygotowały piękne podziękowania, które wręczyli policjantom.

W spotkaniu uczestniczyły 2. grupy przedszkolaków: „Skrzaty” i „Słoneczka” z PP nr 1 „Calineczka” w Policach z Nauczycielkami – ogólnie 25 os.

 

Oprac./fot. Elżbieta Kacprzak

PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I PRZYRODNICZEJ POD NAZWĄ „CHCĘ BYĆ EKO W POWIECIE POLICKIM”.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Policach od 15.09.2017 r. do 15.11.2017 r. realizowany był program edukacji ekologicznej i przyrodniczej pt. „ Żyję zdrowo, wesoło i czysto w zgodzie z otaczającym mnie światem”. Program ten zostało opracowany i zrealizowany w ramach konkursu organizowanego i finansowanego przez Starostwo Powiatowe w Policach Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod nazwą „Chcę być EKO w Powiecie Polickim”.

Zajęcia skierowane były do dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedziale wiekowym od 2 do 6 lat. Edukacja ekologiczna wpleciona w założenia metod terapeutycznych miała na celu kształtowanie wrażliwości oraz racjonalnego stosunku do środowiska przyrodniczego, które postrzegane jest jako najbardziej naturalna forma życia dziecka i najbliższe  środowisko stymulujące jego rozwój. Ponad to celem realizacji programu było:

  • Rozbudzanie potrzeby kontaktu z  przyrodą oraz uświadomienie znaczenia otaczającego środowiska naturalnego w kontekście rozwoju dziecka;
  • Postrzeganie ekosystemu  jako środowiska inspirującego do naturalnych oddziaływań wychowawczo-edukacyjno-terapeutycznych;
  • Edukacja ekologiczna – uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu i zaznajomienie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska i rozumienia konieczności ich przestrzegania
  • Poznanie współzależności między człowiekiem, a środowiskiem oraz kształtowanie opiekuńczego stosunku do siebie, roślin i zwierząt.

Zajęcia realizowane były głównie w formie indywidualnych zajęć logopedycznych a także na zajęciach grupowych o charakterze edukacyjno – wychowawczym. Wszystkie zajęcia dotyczyły edukacji przyrodniczo – ekologicznej. Odbywały się one  w placówkach, do których uczęszczają ww. dzieci. Przeprowadzono takie zajęcia w dwóch placówkach dla dzieci z grup zerowych i klas pierwszych: SOSW nr 1 w Policach dn. 24.10.2017 r. (4 godz) – zajęcia w sali oraz w plenerze. Temat: „Dbamy o przyrodę i środowisko” oraz  SOSW w Tanowie dn. 26.10.2017 r. (4 godz) – zajęcia w sali. Temat zajęć: „Poznajemy świat zwierząt”.

Dnia 10.11.2017 r. odbył się Festyn Ekologiczny podsumowujący realizację programu dla dzieci uczestniczących w realizacji projektu, który prowadzili aktorzy z grupy teatralnej pod nazwą WILK-ART wraz z realizatorami projektu.

Realizatorki  projektu:
Pedagog Beata Bączyńska i Logopeda Dagmara Rogosz – Modrzejewska

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Policach Anna Elszkowska i realizatorzy programu pragną podziękować Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydziałowi Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach za organizację programu oraz za wyróżnienie, nagrody i sfinansowanie jego realizacji.
Dzieciom, rodzicom serdecznie dziękujemy za wspólną pracę i zabawę.

Akademia Małego Zawodowca (AMZ) w Dziale Regionalnym – relacje

23 lutego 2018 r. odbyło się drugie spotkanie, których organizatorem jest Pani Iwona Włodarska, doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach we współpracy z Publicznym Przedszkolem nr 1 „Calineczka” i policką Biblioteką w Dziale Regionalnym. AMZ skierowana jest do dzieci, 5-latków i celem jest poznanie niektórych zawodów, poprzez literaturę dla najmłodszych, uczestniczenia w kilku spotkaniach z dorosłymi wykonującymi ciekawe zawody, m. in.: bibliotekarza, fryzjera, policjanta, ogrodnika, itp. A prezentowana literatura podczas spotkania ma na celu kształtowanie nawyków sięgania po książki, aby zdobywać wiedzę, rozwijać pamięć, wyobraźnię, pozytywne postawy i dobrą zabawę. Na zakończenie każdego spotkania, dzieci w przedszkolu wykonają wspólnie jeden obrazek, a z nich powstanie książeczka o zawodach. Na zakończenie wszystkich spotkań, przedszkolaki otrzymają dyplomy ukończenia AMZ.

Elżbieta Kacprzak, bibliotekarka w imieniu organizatorów przywitała dzieci w Dziale Regionalnym, a Pani Iwona z „Myszką Biblioteczką” – maskotką wprowadzającą dzieci w świat zawodów, przedstawiła kolejny zawód i fryzjerkę, Panią Sylwię Pieprzowską. Przypomniała dzieciom wcześniejsze spotkanie z zawodem bibliotekarza. Następnie wprowadziła w świat literatury, czytając wiersze: „Czary u fryzjera” autorstwa Marty Olechowskiej i „U fryzjera”, autorstwa Krzysztofa Rogulskiego i prezentując opowieści: Pawła Beręsewicza pt. „Zawodowcy”.

Pani Sylwia opowiedziała dzieciom, jak to się stało, że została fryzjerką i pokazała dzieciom swój warsztat pracy. Zaciekawienie dzieci było bardzo duże i zadawały wiele pytań. Wszyscy chcieli spróbować swoich sił w tym fachu… Chętnych nie brakowało, aby poćwiczyć fryzury na głowach lalek, przyniesionych przez Panią Sylwię.  Fryzjerskie narzędzia poszły w ruch: szczotki, grzebienie, ozdoby do włosów, nożyczki, lakiery i żele… Prawie każdy chciał zmienić swoją fryzurę, a mistrzyni grzebienia i czarodziejskiego żelu zmieniała je na życzenie. Chłopcy i dziewczynki byli zachwyceni swoimi fryzurami, przeglądając się w lusterku. Dzieci i organizatorzy przygotowali piękne podziękowania, które wręczyli na zakończenie spotkania Pani Sylwii.

W spotkaniu uczestniczyła grupa 5-latków „Skrzatów” z PP nr 1 w Policach z Nauczycielkami – ogólnie – 21 os.

Oprac./fot. Elżbieta Kacprzak

 

 

 

Akademia Małych Zawodowców – Program preorientacji zawodowej dziecka w wieku przedszkolnym

Przedszkole Publiczne Nr 1 „Calineczka” w Policach, zostało zaproszone do udziału w projekcie edukacyjnym opracowanym przez doradcę zawodowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach – panią Iwonę Włodarską – „Akademia małych zawodowców”.

Pomysł na innowacyjne spojrzenie na preorientację zawodową dzieci w wieku przedszkolnym zrodził się w toku rozmów i spotkań doradcy i nauczycieli grupy pięciolatków. W celu uatrakcyjnienia zajęć, do komunikacji z dziećmi używana jest maskotka myszki o imieniu „Bibliotka”, która jest swoistym pomostem pomiędzy prowadzącymi a słuchaczami Akademii. W ramach projektu odbywają się cykliczne spotkania w Bibliotece im. Marii Skłodowskiej- Curie w Policach z przedstawicielami różnych zawodów.

W ramach Akademii odbyły się również warsztaty dla rodziców pięciolatków z cyklu „Mój tata/Moja mama jest fachowcem”. Projekt został również doceniony przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie, czego wyrazem było zaproszenie na wojewódzki finał Drugiego Europejskiego Tygodnia Kwalifikacji Zawodowych, który odbył się 24 stycznia 2018 roku w Łobzie.

Komunikat Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie zachowania bezpieczeństwa podczas ferii 2018.

 

Szanowni Państwo 
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
Nauczyciele i Rodzice,
Drodzy Uczniowie!

 

Czas ferii zimowych jest okresem wypoczynku i beztroski dla dzieci, natomiast dla ich opiekunów powinien być okresem wzmożonej uwagi skierowanej na warunki bezpieczeństwa.

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży pod profesjonalną opieką na pewno podniesie ich bezpieczeństwo, dostarczając jednocześnie  wspaniałych i pozytywnych wrażeń.

Należy pamiętać, że zima niesie ze sobą szczególne zagrożenia, którym sprzyjają zmienne warunki atmosferyczne. Dzieci pozostające w domu bez opieki osób dorosłych, nie zawsze potrafią same zorganizować sobie czas wolny w sposób ciekawy i bezpieczny.

W związku z tym przypominam i zwracam się do Państwa z apelem, aby zagwarantować swoim podopiecznym należytą opiekę.

By dziecko czuło się swobodnie i bezpiecznie, musi umieć zadbać o własne bezpieczeństwo np. na drodze, w pobliżu zamarzniętych akwenów, podczas zabaw, w stosunku do osób obcych itp. Dlatego tak ważne jest podniesienie świadomości dzieci co do istniejących zagrożeń i przypominanie im zasad bezpieczeństwa:

  • zasad wzywania i udzielania pomocy w sytuacji zaistniałego niebezpieczeństwa, utraty życia lub zdrowia,
  • zasad bezpieczeństwa w okresie panowania na zewnątrz temperatur ujemnych, w tym szczególnie niebezpieczeństw wynikających z wchodzenia na lód w miejscach niedozwolonych,
  • zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu,
  • podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się zimą po drogach,
  • poinformować o możliwościach bezpiecznego spędzania wolnego czasu, w tym korzystania z bezpiecznych lodowisk i ślizgawek.

Wszelkie informacje na ten temat znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie w zakładce „Wypoczynek”. Zachęcam Państwa do zapoznania się z nimi.

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.wypoczynek.men.gov.pl również znajdą Państwo szereg ważnych informacji i  poradników związanych z bezpiecznym wypoczynkiem Państwa dzieci.

 

Zachodniopomorski  Kurator  Oświaty
Magdalena Zarębska – Kulesza

Nasze sukcesy.

Poradnia Psychologiczo-Pedagogiczna w Policach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Policach wzięli udział w konkursie organizowanym przez Powiat Policki „Razem Możemy Więcej. Edycja 2017” w ramach III Powiatowej Gali Wolontariatu i Aktywności Społecznej.

W piątek 8.12.2017 r. w trakcie Gali otrzymaliśmy podziękowania za organizację konkursu Talenty w kategorii „Wspólne działania”.