Kategoria: Wydarzenia

XVI przegląd wierszy Wierszomania już za nami

dzieci z dyplomami

W minioną środę 19.04.2023 roku odbył się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach XVI przegląd wierszy „Wierszomania”.

Jak co roku, celem naszej „wiosny wiersza” było upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci, rozwijanie zdolności recytatorskich, wspieranie uzdolnień, prezentacja umiejętności oraz nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze. W tym roku przyświecała nam szczególna okazja, gdyż Poradnia istnieje już 50 lat, dlatego hasło konkursu brzmiało „50 lat Poradnia świętuje- wierszyk jej podaruję”.

W konkursie uczestniczyły dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych z gminy i powiatu Police. Każdy uczestnik prezentował jeden wybrany przez siebie utwór o tematyce zgodnej z hasłem konkursu, prezentacja utworu nie mogła przekroczyć 3 minut. Konkurs składał się z dwóch etapów:

I etap wewnętrzny– przeprowadzony był przez nauczycieli kształcenia przedszkolnego we własnym zakresie,

II etap zewnętrznywyłonieni reprezentanci przedszkoliwzięli udział w zmaganiach finałowych.

Prezentowane utwory oceniane były przez jury wedle następujących kryteriów:

– stopień opanowania pamięciowego tekstu,

– poprawne i płynne deklamowanie,

– świadome używanie środków ekspresji w interpretacji tekstu (strój, ruch),

– ogólne wrażenie artystyczne.

W konkursie uczestniczyły dzieci z następujących placówek:

– Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach

– Przedszkole Publiczne nr 2 w Mierzynie

– Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach-

-Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach

– Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach

– Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach

– Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach

– Przedszkole Publiczne w Dobrej

– Przedszkole Publiczne w Przylepie

– Przedszkole Publiczne w Przecławiu

– Przedszkole Publiczne w Tanowie

– Przedszkole Publiczne w Trzebieży

– Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 6 w Policach.

Wśród gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością byli: Starosta Policki –pan Andrzej Bednarek, przedstawiciel Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty – pan Mariusz Dubojski, p.o. Dyrektora Kształcenia Ogólnego i Specjalnego, Przewodniczący Rady Powiatu–pan Cezary Arciszewski, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Gminy Police –pani Ewa Ignaczak oraz pani Milena Bury reprezentująca Wydział Edukacji i Kultury Powiatu Polickiego. 

W Jury konkursu zasiadały: pani Marzena Gniwecka- członkini Zarządu Regionalnego Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego w Policach, pani Tamara Wacholc –arteterapeutka i terapeutka rodzinna z Poradni w Policach oraz pani Renata Gniewosz – emisjonistka, logopedka z Poradni w Policach.

Wraz z recytatorami przybyli rodzice, dziadkowie, wychowawczynie z przedszkoli oraz milusińscy z grup przedszkolnych.

Zebranych powitała dyrektor Poradni w Policach Monika Piątkowska i po uroczystym rozpoczęciu głos przekazała logopedce z Poradni, pomysłodawczyni i „matce Wierszomanii” – pani Annie Pasierb, która  cały konkurs opracowała koncepcyjnie i poprowadziła.

Na wstępie miała miejsce prezentacja wiersza pt. Jubileusz”, stanowiącego piękny prezent dla naszej Poradni. Wiersz autorstwa Agnieszki Malec wyrecytowała jej córka Natalia.

Cały konkurs przebiegał w bardzo miłej i serdeczniej atmosferze, oczywiście nie obyło się bez wypieków na twarzy i przyspieszonego bicia serc, ale wszyscy uczestnicy konkursu byli świetnie przygotowani, niektórzy przybyli z akcesoriami, w pięknych, okolicznościowych strojach. Emocjom i oklaskom nie było końca! Wszystkie dzieci otrzymały piękne nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Konkurs rządzi się jednak swoimi prawami, zatem Jury miało za zadanie wyłonić zwycięzców.

Pierwsze miejsce zajęła Maja Czyżewicz z Przedszkola Publicznego w Przylepie, za recytację wiersza pt. „Czary na Korczaka” autorstwa swojej wychowawczyni z przedszkola- pani Marty Świeżewskiej. Zarówno wiersz, jak i jego prezentacja prawdziwie oczarowała wszystkich zebranych. Wiersz został napisany na okoliczność jubileuszu i w bardzo trafnych, finezyjnych rymach, uroczo namalował słowami codzienną pracę i działalność poradni.

Drugie miejsce zdobyła Agata Kucharzewska z Przedszkola Publicznego nr 2 w Mierzynie za kunszt, jakim wykazała się podczas recytacji wiersza pt. „Spóźniony słowik” Juliana Tuwima.

Miejsce trzecie przyznano Hannie Sobczak z Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach za piękną prezentację, wzbogaconą wspaniałymi rekwizytami, wiersza pt. „Na straganie” Jana Brzechwy.

Wyróżnienia otrzymali:

Jan Ząbik z Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach za wiersz pt. „Entliczek – pentliczek” Jana Brzechwy,

Sonia Gorczyca z Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach, recytująca wiersz pt. „W ogródku” Doroty Gellner.

Wszystkim uczestnikom naszego „poetyckiego święta wiosny” serdecznie dziękujemy, gratulujemy i wyrażamy wdzięczność rodzicom, wychowawcom za przygotowanie dzieci do uczestnictwa w tak pięknej rywalizacji. Kwiaciarni Arabeska dziękujemy za pomoc w dekoracji poetyckiego spotkania.

Mamy nadzieję, że nasz konkurs, upowszechniając wśród dzieci kulturę żywego słowa, przyczynia się do spełniania artystycznych marzeń, uskrzydla i umożliwia najmłodszym poznawanie języka ojczystego.

                                                                                                      W imieniu zespołu organizacyjnego

                                                                                                             XVI konkursu „Wierszomania”

                                                                                                                         Renata Gniewosz


Ogród zmysłów jesienią

zdjęcia dzieci w ogrodzie

Dążymy do tego, aby oferta wsparcia terapeutycznego placówki była coraz ciekawsza i wychodziła naprzeciw potrzebom dzieci i rodziców w zakresie specjalistycznej terapii i rehabilitacji.

Najmłodsi mieszkańcy Powiatu Polickiego od 24 września mogą korzystać z „sensorycznego ogrodu” – przyjaznej i ekologicznej przestrzeni utworzonej na terenie zielonym przylegającym do budynku placówki.

Ogród pełni funkcję relaksacyjną i zabawową, ale przede wszystkim ma charakter poznawczy i terapeutyczny dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju – pozwala odkrywać struktury, faktury, dźwięki, zapachy i kształty; stwarza warunki do swobodnej i kierowanej aktywności ruchowej. Ogród jest też otwartą poczekalnią dla rodziców i dzieci oczekujących na specjalistyczną diagnozę i terapię w naszej poradni.

Uroczystego otwarcia „ogrodu zmysłów” dokonały Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach Agnieszka Bąk oraz  Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Danuta Chylewska-Kęsy.

Przedszkolakom wraz z wychowawczyniami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. M. Grzegorzewskiej w Policach towarzyszyli wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży oraz Dyrektor MOW Marcin Głuszyk, którzy razem z pracownikami poradni tworzyli to miejsce.

Spotkania „Sieci współpracy i samokształcenia” logopedów powiatu polickiego w roku szkolnym 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 zespół logopedów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach kontynuował organizację spotkań logopedów powiatu polickiego w ramach „Sieci współpracy i samokształcenia”.

Zaproszenie z terminarzem spotkań wysłano do wszystkich szkół, przedszkoli i placówek powiatu polickiego. Celem spotkań było poszerzanie wiedzy dotyczącej pracy z dzieckiem, rozwijanie warsztatu pracy terapeutycznej, współdziałanie na rzecz dzieci.

Pierwsze spotkanie odbyło się 20.11.2018 r. i uczestniczyło w nim 9 osób. Zebranych powitała dyrektor PPP w Policach – p. Monika Piątkowska. Na spotkaniu  przeprowadzono ankiety mające na celu rozpoznanie potrzeb edukacyjnych logopedów i ich oczekiwań w bieżącym roku szkolnym. Omówiono specyfikę pracy logopedów w poszczególnych placówkach oświatowych, istniejące problemy, ich charakter, współpracę z rodzicami i specjalistami z innych dziedzin, wspomagających diagnozę i terapię logopedyczną. Podczas spotkania przedstawiona została prezentacja multimedialna pt. „Międzyzębowość”, po której wywiązała się dyskusja na temat diagnozy i sposobów terapii międzyzębowości, gdyż występuje ona coraz częściej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uczestnicy spotkania mieli okazję wymienić się swoją wiedzą i doświadczeniami w terapii międzyzębowości z dotychczasowej praktyki logopedycznej.

Drugie spotkanie odbyło się w dniu 11.12.2018 r. i poświęcone było „Studium przypadku indywidualnego”. Uczestnicy omawiali na nim trudniejsze przypadki logopedyczne z jakimi borykają się w swojej pracy. Skoncentrowano się m.in. na terapii dziecka z ukrytym rozszczepem podniebienia, które zostało zdiagnozowane w poradni w Policach. Dziecko miało dodatkowo współwystepujące inne zaburzenia, które były sprzężone i terapia wymagała bardzo indywidualnego, specjalistycznego podejścia ze strony logopedy, rzetelnej i wnikliwej diagnozy logopedycznej oraz terapii prowadzonej w ścisłej współpracy z rodzicami dziecka.

Trzecie spotkanie odbyło się 8.01.2019 r. i jego tematem przewodnim było „Seplenienie boczne – diagnoza i terapia”. Seplenienie boczne bardzo często występuje w dzieci w wieku przedszkolnym, toteż skonfrontowanie metod terapii oraz głównych zasad w jego diagnozie, pozwoliło uczestnikom spotkania na poszerzenie swojej wiedzy, wymianę doświadczeń, omówienie różnych sposobów terapii logopedycznej. Bardzo istotną rolę w terapii seplenienia bocznego odgrywają wstępne ćwiczenia języka, mające na celu rozluźnienie i poszerzenie całej jego masy, skoncentrowano się więc na  etapowości, charakteryzując ćwiczenia i ich tok metodyczny, stanowiący o sukcesie terapii. Elementem występującym często w terapii seplenienia bocznego jest również masaż logopedyczny, ćwiczenia wzmacniające mięsień okrężny ust oraz prawidłowe utrwalenie wywołanych głosek, które przy należytej współpracy z rodzicami wypracowuje się w końcowym etapie terapii. Zwrócono uwagę na cierpliwość, systematyczność i rzetelność w wykonywaniu ćwiczeń domowych, pod kierunkiem rodziców oraz wplatanie elementów terapii logopedycznej w rutynowe codzienne czynności.

12.02.2019 r. odbyło się czwarte spotkanie, które skoncentrowało uczestników na metodach relaksacyjnych w terapii logopedycznej, możliwości ich wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą. Uczestnicy poznali główne założenia i uwarunkowania dobrej relaksacji oraz techniki rozluźniające mięśnie okołożuchwowe, mięśnie gardła i krtani oraz karku, ramion i klatki piersiowej.

Piąte spotkanie odbyło się 29.03.2019 r. w Szczecinie, w placówce medycznej skupiającej specjalistów lekarzy zajmujący się kompleksową opieką stomatologiczno-ortodontyczną, w „Fabryce zdrowego uśmiechu”. Było to spotkanie szkoleniowe, podczas którego dr  n. med. Izabella Doniec-Zawidzka zapoznała uczestników z elementami ortodoncji, ukazując płaszczyznę współpracy ortodonty z logopedą. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć przyrządy w leczeniu ortodontycznym- służące do korekty zgryzu, korekty spoczynkowej pozycji języka, jego pionizacji, korekty wad wymowy, wycieku śliny przez otwarte usta – jakimi są trainery, czyli miękkie aparaty medyczne wykonane z silikonu medycznego, które są dopasowywane indywidualnie do potrzeb pacjentów w wieku od 4 do 15 lat. Trainery, czyli narzędzia terapeutyczne, przyczyniają się do przywrócenia prawidłowości oddychania, usprawnienia wydolności warg, połykania, żucia, równowagi masywu twarzowego, korekcji uszeregowania zębów i poprawienia pozycji żuchwy. Aparaty mają zróżnicowaną budowę w zależności od wieku pacjenta i uzębienia: mlecznego, mieszanego czy stałego. Trainer pozwala na uniknięcie w przyszłości stałego aparatu ortodontycznego, gdyż odpowiada u starszych dzieci za wyrównanie i utrzymanie prawidłowego ustawienia zębów  przednich uzębienia stałego.

Ostatnie spotkanie w bieżącym roku szkolnym, w dniu 4.06. br., było na temat „Mioterapia w terapii logopedycznej”. Uczestnicy spotkania poznali ćwiczenia mięśni narządu żucia, aktywnych w czasie mówienia i odgrywających zasadniczą rolę podczas rozdrabniania pokarmu,  ziewania czy wyrażania emocji. Od sprawnego ich działania zależy prawidłowy rozwój zgryzu. Zaburzenia czynności mięśni narządu żucia często bywają przyczyną powstawania wady zgryzu. Mioterapia może stanowić element wspomagający logopedyczną terapię wad wymowy wynikających z wad zgryzu, nieprawidłowego sposobu oddychania przez usta (gimnastykę wykorzystuje się też do usprawnienia mięśnia okrężnego ust) – to ćwiczenia dedykowane głównie dzieciom, takie jak „zdmuchiwanie zapałki” (lub tzw. wiatraczek)  czy gwizdanie; gimnastyka może być wspomagana krążkami i płytkami mocowanymi w jamie ustnej. 

Ogółem w spotkaniach, w bieżącym roku szkolnym, uczestniczyło 11 logopedów z powiatu polickiego. Wszyscy zadeklarowali chęć kontynuowania spotkań w przyszłym roku szkolnym.
Z inicjatywy logopedów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach w przyszłym roku szkolnym ma ulec zmianie miejsce spotkań. Będą nim placówki oświatowe, szkoły, przedszkola,w których zatrudnieni są logopedzi. Ma to na w celu lepsze poznania warunków i specyfiki pracy w terenie. Bardzo zależy nam na tym, aby we współpracę w ramach „Sieci współpracy i samokształcenia logopedów” zaangażowało się więcej logopedów z naszego powiatu, gdyż forma ta jest bardzo pomocna w doskonaleniu się i wymianie doświadczeń z własnej praktyki logopedycznej, zawiera elementy szkoleniowe, a przede wszystkim służy dobru dziecka i wzajemnemu współdziałaniu na rzecz dzieci i młodzieży.