Dzień Otwarty

DZIEŃ  OTWARTY

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W POLICACH  UL. KORCZAKA 27

 06.04.2019 r. sobota w godz. 8-15

 ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z PORAD:

  • PSYCHOLOGA
  • PEDAGOGA
  • LOGOPEDY
  • TERAPEUTY RODZINNEGO
  • TERAPEUTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
  • Szczegółowe informacje w sekretariacie t. 091 3176729

Na spotkania z logopedą zapraszamy z dziećmi, do pozostałych specjalistów bez dzieci