Finał XIV edycji konkursu wierszy „Wierszomania”

napis wierszomania

XIV edycja konkursu wierszy „Wierszomania” organizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach za nami. W bieżącym roku, podobnie jak w ubiegłym, ze względu na panującą pandemię konkurs odbył się w trybie online. Filmy z nagraniami recytowanych przez dzieci wierszy nadsyłane były do poradni, zgodnie z regulaminem, w terminie od 1. do 15. maja 2021 r. W tegorocznym konkursie mogły wziąć udział dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych z gmin powiatu polickiego. Rodzic/opiekun prawny mógł zgłosić wszystkie swoje dzieci w wieku przedszkolnym. Uczestnicy prezentowali jeden wybrany przez siebie utwór o tematyce zgodnej z hasłem konkursu. Rodzice i opiekunowie zostali zachęceni do włączenia się do inscenizacji i wspaniale wywiązali się ze swojego zadania! Prezentacja utworu, nagranie nie mogło przekroczyć 80 sekund.

W bieżącym roku na konkurs wpłynęło jeszcze więcej nagrań niż w roku ubiegłym, co bardzo ucieszyło organizatorów, bo potwierdziło trafność przyjętej przez nas, w trudnym czasie pandemii, formuły, dając jednocześnie dzieciom możliwość na zaprezentowanie swoich talentów, a rodzicom na czas wspólnie spędzony z dzieckiem, który z pewnością zaprocentuje w postaci wspaniałych owoców w sferze wychowania.

Tegoroczny tytuł konkursu „Nieśmy światu radość wierszem” miał na celu zachęcenie do przeżycia wspaniałych emocji towarzyszących twórczości artystycznej dzieci, a także miał zainspirować do rozweselenia tego trudnego okresu, w którym mamy tyle wyrzeczeń, obostrzeń, nakazów i zakazów w związku z pandemią.

Honorowy patronat nad konkursem objęli tradycyjnie: Zachodniopomorski Kurator Oświaty oraz Starosta Policki.                                                                                                    

      Na konkurs wpłynęło 26 zgłoszeń wraz z nagraniami wideo dzieci z 13 różnych przedszkoli
      powiatu polickiego. Poziom tegorocznego konkursu w pełni zadowolił jurorów,
     gdyż nadesłane prace są piękne i świadczą o bardzo dobrej współpracy dzieci z rodzicami.

      Gromkie brawa należą się wszystkim dzieciom za opanowanie recytowanych wierszy, gdyż
     niektóre z nich były naprawdę długie. Wśród tegorocznych recytatorów pojawiły się nowe
     talenty, dzieci tak pięknie recytujące, że aż zapierało dech w piersiach. Cóż to za
     deklamacje! Dykcja, intonacja i emisja głosu! Godne ogólnopolskiej wielkiej sceny!  Bardzo
     interesujące były też pomysły rodziców na nagrania, w pięknej scenerii, na łonie natury, 
      w lesie, nad rzeką. Pomysłów było wiele, różnorodne były również formy prezentacji
     wierszy: forma wykładu, forma przedstawienia.

     Przy ocenie jury brało pod uwagę:

– stopień opanowania pamięciowego tekstu,

– poprawne i płynne deklamowanie,

– świadome używanie środków ekspresji w interpretacji tekstu (strój, ruch),

– ogólne wrażenie artystyczne.

      W skład tegorocznego jury weszli:

  • pani Anna Słowińska, Prezes Zarządu Regionalnego Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego w Policach ;
  • pani Tamara Wacholc, Przewodnicząca jury, terapeuta rodzinny, wieloletni członek Jury Konkursu Wierszomanii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Policach; oraz
  • pani Renata Gniewosz – logopeda i emisjonistka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach.

Główną organizatorką, jak co roku matką i inicjatorką przedsięwzięcia była pani Anna Pasierb – logopeda z poradni w Policach.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników, w efekcie długich i owocnych obrad, Jury ogłosiło swój werdykt :

I MIEJSCE : Jan Świeżewski z SP Przecław (oddział przedszkolny) z wierszem: „Okulary” Juliana Tuwima

II MIEJSCE: Antonina Wesołowska z PP w Tanowie z wierszem „Kotek” Juliana Tuwima

III MIEJSCE: Sebastian Janus z PP nr 9 w Policach z wierszem „Jak to dobrze być  

                       chłopakiem”  Katarzyny Kowalskiej

Przyznano również  4 wyróżnienia:

1. Michalina Jezierska z PP nr 9 w Policach z wierszem „Liski” Wandy Chotomskiej

    (najmłodsza uczestniczka Wierszomanii)

2. Adrianna Adamus z PP w Trzebieży z wierszem „Mucha” Jana Brzechwy

3. Franciszek Gajkowski z PP nr 8 w Policach z wierszem „Na wyspach Bergamutach”

                                           Jana Brzechwy

4. Sonia Przybylak z PP nr 5 w Policach z wierszem „Skarżypyta” Jana Brzechwy

Tegoroczny konkurs wierszy „Wierszomania” w pełni osiągnął wszystkie założone cele, jakimi były:

  • rozwijanie zdolności recytatorskich,
  • wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań dziecięcych,
  • upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci,
  • prezentacja umiejętności dzieci w przyjaznej atmosferze,
  • podnoszenie świadomości własnych emocji,
  • uwrażliwienie na piękno języka literackiego,
  • budowanie właściwych relacji pomiędzy dziećmi, rodzicami i nauczycielami.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, rodzicom zaangażowanym w przygotowanie nagrań i zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców, możemy jednak dodać, iż tegoroczny konkurs był tak pełen pięknych recytacji, że śmiało możemy powiedzieć, że wszystkie uczestniczące w nim dzieci są zwycięzcami.

Serdecznie zapraszamy nagrodzone i wyróżnione dzieci wraz z rodzicami na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się w ogrodzie Poradni w dniu 28 maja o godzinie 14.00.

Wszystkich pozostałych uczestników również nagradzamy za wspaniałe recytacje. Zapraszamy po odbiór nagród i dyplomów od dnia 7 czerwca w godzinach 8-15 w siedzibie Poradni w Policach (dn.12 czerwca również pracujemy) .

Opracowanie:

Renata Gniewosz