Komunikat Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie zachowania bezpieczeństwa podczas ferii 2018.

 

Szanowni Państwo 
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
Nauczyciele i Rodzice,
Drodzy Uczniowie!

 

Czas ferii zimowych jest okresem wypoczynku i beztroski dla dzieci, natomiast dla ich opiekunów powinien być okresem wzmożonej uwagi skierowanej na warunki bezpieczeństwa.

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży pod profesjonalną opieką na pewno podniesie ich bezpieczeństwo, dostarczając jednocześnie  wspaniałych i pozytywnych wrażeń.

Należy pamiętać, że zima niesie ze sobą szczególne zagrożenia, którym sprzyjają zmienne warunki atmosferyczne. Dzieci pozostające w domu bez opieki osób dorosłych, nie zawsze potrafią same zorganizować sobie czas wolny w sposób ciekawy i bezpieczny.

W związku z tym przypominam i zwracam się do Państwa z apelem, aby zagwarantować swoim podopiecznym należytą opiekę.

By dziecko czuło się swobodnie i bezpiecznie, musi umieć zadbać o własne bezpieczeństwo np. na drodze, w pobliżu zamarzniętych akwenów, podczas zabaw, w stosunku do osób obcych itp. Dlatego tak ważne jest podniesienie świadomości dzieci co do istniejących zagrożeń i przypominanie im zasad bezpieczeństwa:

  • zasad wzywania i udzielania pomocy w sytuacji zaistniałego niebezpieczeństwa, utraty życia lub zdrowia,
  • zasad bezpieczeństwa w okresie panowania na zewnątrz temperatur ujemnych, w tym szczególnie niebezpieczeństw wynikających z wchodzenia na lód w miejscach niedozwolonych,
  • zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu,
  • podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się zimą po drogach,
  • poinformować o możliwościach bezpiecznego spędzania wolnego czasu, w tym korzystania z bezpiecznych lodowisk i ślizgawek.

Wszelkie informacje na ten temat znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie w zakładce „Wypoczynek”. Zachęcam Państwa do zapoznania się z nimi.

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.wypoczynek.men.gov.pl również znajdą Państwo szereg ważnych informacji i  poradników związanych z bezpiecznym wypoczynkiem Państwa dzieci.

 

Zachodniopomorski  Kurator  Oświaty
Magdalena Zarębska – Kulesza