Kadra

KADRA KIEROWNICZA:
Dyrektor – Monika Piątkowska
Wicedyrektor – Joanna Agapow

PRACOWNICY MERYTORYCZNI:

PSYCHOLODZY:

Gniewosz Dominika   d.gniewosz@poradniapolice.pl
Grykias Alicja   a.grykias@poradniapolice.pl
Kwapis Natalia   n.kwapis@poradniapolice.pl
Leszczyńska Zuzanna   z.leszczynska@poradniapolice.pl
Lutkiewicz Patrycja
Myszak Małgorzata   m.myszak@poradniapolice.pl
Wojak Aneta   a.wojak@poradniapolice.pl

PEDAGODZY:
Czubala Magdalena   m.czubala@poradniapolice.pl
Herman Jadwiga  j.herman@poradniapolice.pl
Kędzior Monika   m.kedzior@poradniapolice.pl
Pacewicz-Chabroń Wioleta   w.pacewicz-chabron@poradniapolice.pl
Sołtysińska Krystyna   k.soltysinska@poradniapolice.pl
Tomaszewska Alina   a.tomaszewska@poradniapolice.pl
Włodarczyk Małgorzata   m.wlodarczyk@poradniapolice.pl
Depta Małgorzata   m.depta@poradniapolice.pl

LOGOPEDZI:
Gniewosz Renata   r.gniewosz@poradniapolice.pl
Pasierb Anna   a.pasierb@poradniapolice.pl
Rogosz-Modrzejewska Dagmara  d.rogosz-modrzejewska@poradniapolice.pl

TERAPEUCI RODZINNI:
Keck Małgorzata   m.keck@poradniapolice.pl
Marcinków Katarzyna   k.marcinkow@poradniapolice.pl
Wacholc Tamara   t.wacholc@poradniapolice.pl

INNI SPECJALIŚCI:
Krystyna Czerwińska-Twarowska – lekarz

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:
Królikowska Agnieszka – główna księgowa
– samodzielny referent do spraw płac i kadr
Chełminiak Alicja – samodzielny referent
Kubiak Dominika –  referent
Świątek-Chmielowska Agnieszka – pracownik do prac lekkich
Jellinek Mariusz – konserwator