Diagnoza

 

Diagnoza dotyczy:

  • Rozwoju i zaburzeń mowy oraz języka
  • Poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości intelektualnych
  • Gotowości szkolnej
  • Przyczyn niepowodzeń edukacyjnych
  • Specyficznych trudności w uczeniu się
  • Predyspozycji zawodowych i uzdolnień
  • Zaburzeń zachowania i emocji
  • Trudności wychowawczych