Doradztwo zawodowe

Prowadzenie zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

  • Diagnoza predyspozycji zawodowych
  • Spotkania-warsztaty dla rodziców uczniów klas ósmych szkoły podstawowej mające na celu pomoc dziecku w wyborze dalszej drogi kształcenia
  • Konsultacje dla rodziców
  • Konsultacje dla nauczycieli-wychowawców na temat metodyki prowadzenia doradztwa zawodowego w szkole

Zapraszamy do zapoznania się z poradnictwem zawodowym w poniższych dokumentach.