RUSZA REKRUTACJA DO PROJEKTU „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

Ulotka

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie zaprasza młodzież:

  • W wieku od 18 do 24 roku życia
  • Nieaktywną zawodowo, nieuczącą i nieszkolącą się
  • Również osoby z orzeczeniem o stopniu  niepełnosprawności

do udziału w projekcie „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI”

* Szczegóły projektu