Seminarium „Czy Bezpieczna szkoła musi być fikcją? Procedura zachowania bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego w szkole”

Kuratorium Szczecin

2 lipca br., w auli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, odbyło się seminarium pn. „Czy Bezpieczna szkoła musi być fikcją? Procedura zachowania bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego
w szkole”.

W spotkaniu uczestniczyła Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza, która objęła przedsięwzięcie Honorowym Patronatem oraz Dyrektor Wydziału Wspierania Edukacji pani Iwona Rydzkowska.

Seminarium skierowane było do dyrektorów i pedagogów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych z naszego województwa. Jego celem było kształtowanie świadomości pracowników w zakresie stosowania procedur zapewniających bezpieczeństwo w sytuacji zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych w szkołach i placówkach oświatowych oraz podniesienie poziomu kompetencji społecznych nauczycieli oraz uczniów, umożliwiających radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.

Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WSH, przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogicznej w Policach.

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach reprezentowała p. Dyrektor Monika Piątkowska oraz p. psycholog Aneta Wojak, która przedstawiła główne zasady współpracy poradni psychologiczno -pedagogicznej z przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi.

Program seminarium:

  1. Jak uczyć kompetencji społecznych dzieci, aby radziły sobie w sytuacjach kryzysowych? – mgr Magdalena Chojęta-Borowicz,
  2. Jak rozpoznać ucznia wymagającego pomocy w kontekście osoby, która zagraża sobie i innym dzieciom – mgr Teresa Mamos,
  3. MOS – szansa czy konieczność? – mgr Agnieszka Bączkowska,
  4. PO – MOC – o co chodzi we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną? – mgr Aneta Wojak,
  5. Procedury zachowania bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego w szkole i placówce oświatowej – przedstawiciele Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Szczecinie
  6. Skala zjawiska i zdarzeń związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa w szkołach województwa zachodniopomorskiego – podinspektor Marzena Maćkowiak-Pluta, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie.