Serdecznie dziękujemy Panu Tomaszowi Kulesza Nadleśniczemu Nadleśnictwa Trzebież za ufundowanie ławek leśnych, które stanęły w „ogrodzie sensorycznym”

Ta przyjazna i ekologiczna przestrzeń została utworzona 24 września 2019 r. na terenie zielonym przylegającym do budynku poradni. Ogród pełni funkcję relaksacyjną, ale przede wszystkim ma charakter poznawczy i terapeutyczny dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Pozwala odkrywać struktury, faktury, dźwięki i kształty stwarzając warunki do swobodnej i kierowanej aktywności ruchowej. W dobie pandemii COVID-19 rodzice i dzieci mogą tutaj, również w bezpiecznym miejscu, oczekiwać na specjalistyczną diagnozę i terapię korzystając z ławek.