Sieć współpracy nauczycieli przedszkoli

 

Zapraszamy do sieci współpracy.

 

Cele :

  1. Działania wspierające nauczycieli na terenie poradni ( konsultacje indywidualne dotyczące organizacji pracy i wsparcia nauczycieli w realizacji działań na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wypracowanie planu wielotorowych oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych).
  2. Podnoszenie kompetencji wychowawczo-dydaktycznych nauczycieli (udział w szkoleniowych radach pedagogicznych, prowadzenie warsztatów).
  3. Kontynuacja działania grupy wsparcia dla nauczycieli przedszkoli jako forma wsparcia nauczycieli oraz  dzielenia się warsztatem pracy i doświadczeniami ( każdy drugi wtorek miesiąca – pierwsze spotkanie – 09.01.2018 r.).

 

Dodatkowe informacje za pomocą poczty email: sekretariat@poradniapolice.pl