Terapia

TERAPIA INDYWIDUALNA

  • Psychoterapia dzieci i młodzieży z różnorodnymi problemami emocjonalnymi;
  • Terapia logopedyczna dzieci i młodzieży: specyficzne zaburzenia językowe, opóźnienie rozwoju mowy, jąkanie, wady wymowy, afazja rozwojowa;
  • Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z deficytami rozwojowymi i trudnościami w nauce (trudności w czytaniu i pisaniu oraz w uczeniu się matematyki);
  • Terapia metodą EEG Biofeedback (wspomagająco);
  • Terapia metodą Tomatisa (wspomagająco);
  • Terapia pedagogiczna prowadzona metodą Instrumental Enrichment;
  • Terapia pedagogiczna prowadzona metodą Warnkego.

TERAPIA GRUPOWA

  • Trening Umiejętności Społecznych i Warsztaty Dla Dobrych Rodziców;
  • Socjoterapia dla uczniów z problemami psychospołecznymi utrudniającymi prawidłowe funkcjonowanie w szkole i grupie rówieśniczej.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA >>>

TERAPIA PEDAGOGICZNA >>>

PSYCHOTERAPIA >>>

TERAPIA RODZIN >>>