Psychoterapia

Psychoterapia dzieci i młodzieży z różnorodnymi problemami:

  • lękami;
  • myślami samobójczymi, obniżonym nastrojem;
  • zaburzeniami łaknienia;
  • moczeniem nocnym, tikami, bólami brzucha;
  • niepokojem ruchowym;
  • trudnością w kontrolowaniu emocji, agresją;
  • trudnościami adaptacyjnymi;
  • doświadczeniami traumatycznymi;
  • zagrożeniem uzależnieniami.