Terapia rodzin

Terapia rodzin i inne formy pomocy rodzinie:

  • systemowa terapia rodzin w odniesieniu do długofalowych problemów emocjonalnych  i wzajemnych więzi;
  • konsultacje rodzinne w obrębie naturalnych kryzysów rozwojowych rodziny;
  • mediacje rodzinne w sytuacji rozpadu rodziny (separacja, rozwód).