Zaproszenie dla logopedów

Zapraszamy logopedów

pracujących w placówkach na terenie powiatu polickiego na spotkanie do
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach, ul Korczaka 27,
w dniu 11.12.2017 r. o godz. 13.00

Plan spotkania:

  • prezentacja oferty PPP w Policach w zakresie wspomagania przedszkoli i placówek w realizacji zadań oświatowych;
  • zmiany w rozporządzeniach dotyczących:
    • organizacji wspomagania szkół/placówek,
    • pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w oparciu o nowe przepisy prawa oświatowego;
  • rozpoznanie potrzeb, planowanie działań wspomagających i współpracy.