Zmiany w pracy 25-29.01.2021 r.

Drodzy rodzice, uczniowie i nauczyciele!

W trosce o zdrowie klientów i pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach, mając na uwadze zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom wirusem SARS-CoV-2, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach, podjęłam decyzję o czasowym zawieszeniu wszystkich zajęć realizowanych w trybie stacjonarnym w Poradni w Policach oraz w Punkcie Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Przecławiu na czas oznaczony, tj. od 25 do 29 stycznia 2021 r.

Jednocześnie informuję, że całkowicie zawieszone będą badania diagnostyczne, natomiast pozostałe  zadania Poradni realizowane będą z wykorzystaniem metod pracy zdalnej, w formach ustalonych z klientami Poradni.

Po wznowieniu pracy stacjonarnej w pierwszej kolejności będziemy kontaktować się z rodzicami dzieci, których zaplanowane badania się nie odbyły. Priorytetowo traktowane będą również działania związane z wydawaniem orzeczeń i opinii.

Kontakt z sekretariatem Poradni w ww. okresie możliwy jest wyłącznie drogą elektroniczną (sekretariat@poradniapolice.pl)

Dyrektor Poradni dostępny jest codziennie pod numerem telefonu 660 092 926 w godzinach od 9.00 do 11.00. Kontakt drogą elektroniczną  – dyrektor@poradniapolice.pl

Odbiór dokumentacji z Poradni możliwy jest po ustaleniu terminu i godziny z dyrektorem Poradni.

Rodzice i nauczyciele mogą kontaktować się również ze specjalistami, według następującego klucza:

GMINA POLICE I GMINA NOWE WARPNO

PP 1 – r.gniewosz@poradniapolice.pl

SP 1 – t.wacholc@poradniapolice.pl

PP 5, SP 6 – z.leszczynska@poradniapolice.pl

SP 2, SP 8 – w.pacewicz-chabron@poradniapolice.pl

SOSW nr 1 Police, SOSW Tanowo – m.wlodarczyk@poradniapolice.pl

PP 6, PP 10, PP 11 – m.kedzior@poradniapolice.pl

PP 9, SP 3 – a.pasierb@poradniapolice.pl

PP 8, PP Nowe Warpno, PP Trzebież – k.soltysinska@poradniapolice.pl

SP 5 – n.kwapis@poradniapolice.pl

ZS Police – k.marcinkow@poradniapolice.pl

PP i SP Tanowo – a.grykias@poradniapolice.pl

SP Nowe Warpno, SP Trzebież – m.czubala@poradniapolice.pl

MOW Trzebież – a.wojak@poradniapolice.pl

GMINA KOŁBASKOWO I GMINA DOBRA

PP i SP Przecław – j.agapow@poradniapolice.pl

ZPO Kołbaskowo – a.tomaszewska@poradniapolice.pl

SP Będargowo, SP Dołuje – d.rogosz-modrzejewska@poradniapolice.pl

SP Bezrzecze – m.myszak@poradniapolice.pl

SP Dobra – m.keck@poradniapolice.pl

SP Mierzyn – d.gniewosz@poradniapolice.pl

SP Rzędziny – r.gniewosz@poradniapolice.pl

Z życzeniami zdrowia

Monika Piątkowska

Dyrektor PPP w Policach