Doradztwo zawodowe

Prowadzenie zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

  • Diagnoza predyspozycji zawodowych
  • Spotkania-warsztaty dla rodziców uczniów klas trzecich gimnazjum mające na celu pomoc dziecku w wyborze dalszej drogi kształcenia
  • Konsultacje dla rodziców
  • Konsultacje dla nauczycieli-wychowawców na temat metodyki prowadzenia doradztwa zawodowego w szkole