Ważne Informacje dla Rodziców

Poradnia wprowadziła system tzw. „konsultacji wstępnych”.

Dlatego każdorazowo pierwszym krokiem wizyty w Poradni jest wypełnienie

Karty Zgłoszenia do Poradni, w której należy podać/określić przyczynę wizyty (druki do pobrania).

Wyznaczamy wtedy telefonicznie termin konsultacji, gdzie szczegółowo podczas przeprowadzonego z rodzicem wywiadu specjalista Poradni zapoznaje się ze zgłaszanym problemem, dzięki czemu precyzyjnie może zaproponować odpowiednią formę wsparcia.

Informacje kontaktowe
Nasza poradnia oferuje specjalistyczne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży, jak również doradztwo i wsparcie dla rodziców i opiekunów.
  • Korczaka 5 Korczaka 27 (sekretariat, badania, Korczaka 5, 72-010 Police
  • +48 91 317 67 29 / +48 660 092 909
  • sekretariat@poradniapolice.pl
Skip to content