RODO ochrona danych osobowych

Przykładamy szczególną wagę do ochrony danych osobowych. Wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, by Państwa dane były bezpieczne. W ramach obowiązku zachowania poufności oraz w celu uwzględnienia najnowszych zmian w przepisach, zwiększyliśmy standardy bezpieczeństwa i zaktualizowaliśmy naszą Politykę w tym zakresie.

Nie ma konieczności podejmowania żadnych dodatkowych działań po Państwa stronie, jednak zachęcamy do przeczytania poniższych informacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (tzw. RODO), informujemy, że:

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych uczniów, podopiecznych, ich rodziców i opiekunów prawnych

a) Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach, ul. Janusza Korczaka 27, 72-009 Police;

b) dane osobowe przetwarzane będą, w następujących celach:

• wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zadań zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku dalszego kształcenia i zawodu, zadań profilaktycznych i wspierających rolę wychowawczą i edukacyjną szkoły i rodziny, udzielania pomocy dzieciom i młodzieży przez wolontariuszy oraz obowiązków archiwizacyjnych na podstawie obowiązującego prawa;

• zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, korzystania z e-usług, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarcia umowy ubezpieczenia, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody,

• zapewnienia udziału w konkursach i zawodach, promowania osiągnięć i umiejętności dziecka, w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez Administratora, na stronie www, w mediach, na tablicach informacyjnych, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody,

• promowania naszej działalności i pozytywnego wizerunku Administratora, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody,

• zapewnienia bezpieczeństwa oraz w celu ochrony osób i mienia zgodnie i na podstawie obowiązującego prawa;

• realizacji zadań z zakresu BHP, na podstawie obowiązującego prawa;

c) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

d) w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie;

e) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz realizacji wymogów określonych w szczególnych przepisach prawa (np. wymogi archiwizacyjne);

f) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

g) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i umożliwia realizację naszych ustawowych zadań;

h) Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje uniemożliwi realizację celu;

i) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

– upoważnieni pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach, ul. Janusza Korczaka 27, 72-009 Police, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

– podmioty przetwarzające – którym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach, ul. Janusza Korczaka 27, 72-009 Police zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;

– podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;

j) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: malgorzata.gorka@ochrona.danych.osobowych.pl, tel.: 500 071 091

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych Dostawców towarów i usług

Informacja dla Kontrahentów – Dostawców:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., informujemy, że
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach, ul. Janusza Korczaka 27, 72-009 Police;

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w celu realizacji umowy i kontaktów handlowych;

c) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy i utrzymania kontaktów handlowych;

e) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

f) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i umożliwia realizację warunków umowy/ kontaktów handlowych;

g) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
– upoważnieni pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach, ul. Janusza Korczaka 27, 72-009 Police, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
– podmioty przetwarzające – którym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach, ul. Janusza Korczaka 27, 72-009 Police zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;
– podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;

h) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: malgorzata.gorka@ochrona.danych.osobowych.pl, tel.: 500 071 091

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osób z organizacji współpracujących (członków stowarzyszeń, pracowników szkół i innych jednostek współpracujących)

Informacja dla Członków Stowarzyszenia:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., informujemy, że
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach, ul. Janusza Korczaka 27, 72-009 Police;

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w celu realizacji wspólnych zadań i utrzymania kontaktów;

c) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wspólnych zadań i utrzymania kontaktów;

e) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

f) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i umożliwia realizację wspólnych zadań i utrzymanie kontaktów;

g) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
– upoważnieni pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach, ul. Janusza Korczaka 27, 72-009 Police, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
– podmioty przetwarzające – którym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach, ul. Janusza Korczaka 27, 72-009 Police zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;
– podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;

h) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: malgorzata.gorka@ochrona.danych.osobowych.pl, tel.: 500 071 091

Klauzula informacyjna dla fanów fanpage`a:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach, ul. Janusza Korczaka 27, 72-009 Police;

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie odpowiednich przesłanek prawnych i w następujących celach:
– w związku z obserwowaniem i Twoją aktywnością na naszym profilu (fanpage), przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na promowaniu naszej marki oraz produktów i usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

c) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

d) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

f) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i umożliwia realizację celu, czyli informowania o wydarzeniach, artykułach i informacjach;

g) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób automatyczny i profilowane, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, w celach marketingowych, dopasowania treści strony internetowej do preferencji i zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, w celach analitycznych.

h) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
– upoważnieni pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach, ul. Janusza Korczaka 27, 72-009 Police, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
– podmioty przetwarzające – którym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach, ul. Janusza Korczaka 27, 72-009 Police zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne.
– podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;

i) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: malgorzata.gorka@ochrona.danych.osobowych.pl, tel.: 500 071 091

Kategorie
Informacje kontaktowe
Nasza poradnia oferuje specjalistyczne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży, jak również doradztwo i wsparcie dla rodziców i opiekunów.
  • Korczaka 5 Korczaka 27 (sekretariat, badania, Korczaka 5, 72-010 Police
  • +48 91 317 67 29 / +48 660 092 909
  • sekretariat@poradniapolice.pl
Skip to content