O nas

Motto naszej pracy:

… miejsce życzliwe i przyjazne potrzebom dziecka i rodziny.

Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę w rejonie działania poradni a także małym dzieciom, które jeszcze nie uczęszczają do placówek oświatowych ale mieszkają na terenie powiatu polickiego.

Zatrudniamy pedagogów, psychologów, terapeutów rodzinnych, logopedów, doradcę zawodowego, lekarza, terapeutów Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Współpracujemy z lekarzem rodzinnym, psychiatrą, neurologiem i ortopedą.

Korzystanie z pomocy udzielane przez poradnie jest dobrowolne i nieodpłatne.