Terapia:

Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży w formie indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych. Dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w terapii:

 • psychologicznej – dla uczniów z trudnościami w kontaktach z innymi, radzeniu sobie z emocjami, w związku z trudnymi przeżyciami,
 • pedagogicznej – dla uczniów z trudnościami w nauce, koncentracji uwagi,
 • logopedycznej – dla dzieci/ uczniów z trudnościami w mowie,
 • terapii Biofeedback – dla uczniów z trudnościami w koncentracji uwagi,
 • terapii integracji sensorycznej – dla dzieci/ uczniów z trudnościami w tym obszarze,
 • terapii metodą Warnkego,
 • terapii metodą Thomatisa,
 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • Inne (w zależności od zgłaszanych potrzeb).

UWAGA!

Terapia odbywa się na pisemny wniosek Rodzica, jednak dopiero po „konsultacji wstępnej” lub w czasie kiedy trwają otwarte nabory na różne formy terapii. Specjalista wtedy udostępnia odpowiedni formularz do wypełnienia. Terapeuta zawiera kontrakt z dzieckiem/uczniem i jego Rodzicem, w którym określa cel oraz przybliżony okres trwania terapii. W przypadku 3-krotnej nieobecności na terapii bez usprawiedliwienia, terapia zostaje przerwana.

Kategorie
Informacje kontaktowe
Nasza poradnia oferuje specjalistyczne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży, jak również doradztwo i wsparcie dla rodziców i opiekunów.
 • Korczaka 5 Korczaka 27 (sekretariat, badania, Korczaka 5, 72-010 Police
 • +48 91 317 67 29 / +48 660 092 909
 • sekretariat@poradniapolice.pl
Skip to content