Doradztwo zawodowe:

Prowadzenie zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

  • Diagnoza predyspozycji zawodowych
  • Spotkania-warsztaty dla rodziców uczniów klas ósmych szkoły podstawowej mające na celu pomoc dziecku w wyborze dalszej drogi kształcenia
  • Konsultacje dla rodziców
  • Konsultacje dla nauczycieli-wychowawców na temat metodyki prowadzenia doradztwa zawodowego w szkole

Zapraszamy do zapoznania się z poradnictwem zawodowym w poniższych dokumentach.

Informacje kontaktowe
Nasza poradnia oferuje specjalistyczne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży, jak również doradztwo i wsparcie dla rodziców i opiekunów.
  • Korczaka 5 Korczaka 27 (sekretariat, badania, Korczaka 5, 72-010 Police
  • +48 91 317 67 29 / +48 660 092 909
  • sekretariat@poradniapolice.pl
Skip to content