Druki dla rodziców / opiekunów prawnych / pełnoletniego ucznia

Pierwszy krok wizyty w Poradni – Karta zgłoszenia – Pobierz

Wniosek o wydanie opinii/informacji – Pobierz

(UWAGA! Wniosek wypełniamy po otrzymaniu diagnoz z Poradni w uzgodnieniu z pracownikiem Poradni)

Wniosek o wydanie orzeczenia/opinii WWR – Pobierz

Wzór zaświadczenia lekarskiego dotyczącego kształcenia w zawodzie – Pobierz

Wzór zaświadczenia lekarskiego dotyczącego indywidualnego rocznego przygotowania
przedszkolnego i indywidualnego nauczania – Pobierz

Wzór zaświadczenia lekarskiego dotyczącego kształcenia specjalnego – Pobierz

Wzór zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka ubiegającego się o opinię o
potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR )– Pobierz

Zaświadczenie lekarskie dotyczące zindywidualizowanej ścieżki kształcenia – Pobierz

Wniosek o przekazanie indywidualnej teczki dziecka do innej Poradni – Pobierz

Informacje kontaktowe
Nasza poradnia oferuje specjalistyczne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży, jak również doradztwo i wsparcie dla rodziców i opiekunów.
  • Korczaka 5 Korczaka 27 (sekretariat, badania, Korczaka 5, 72-010 Police
  • +48 91 317 67 29 / +48 660 092 909
  • sekretariat@poradniapolice.pl
Skip to content